dum URSA bez skladeb v2

Nepodceňujte kvalitnú izoláciu spodnej stavby domu. Zvýšite tak komfort vášho domova a znížite účty za energiu

Čo najlepšie zateplenie nového alebo rekonštruovaného domu je kľúčovou úlohou každého staviteľa. Vhodne zvolená a aplikovaná tepelná izolácia pomôže nielen vytvoriť útulný a pohodlný domov na ďalšie desaťročia, ale prinesie aj výrazné finančné úspory za energiu.

S tepelnou izoláciou domu treba začať už od základov, t. j. od spodnej časti domu. Tá je dlhodobo vystavená predovšetkým vlhkosti, ale aj iným vplyvom, ktoré je potrebné odstrániť.

Spodná stavba domu je z hľadiska opráv a úprav najkomplikovanejšou časťou domu. Je veľmi ťažké, ak nie nemožné, bývať v dome, kde sa pracuje na spodnej časti domu. Výber vhodného materiálu a zabezpečenie čo najprecíznejšej aplikácie tepelnej izolácie má preto veľký význam a ušetrí obyvateľom domu prípadne komplikácie v budúcnosti.

ursa skladba B2
Zdroj: URSA

Čo je to spodná stavba a aké vplyvy na ňu pôsobia?

Za spodnú stavbu sa považujú predovšetkým základy domu, patria tu ale aj ďalšie časti domu, ako sú pivnice a suterény. Spodná stavba je trvalo vystavená rôznym vplyvom – najčastejšie vlhkosti spôsobenej najmä podzemnou vodou, ale negatívne na ňu pôsobí aj radón v pôde, meniace sa teploty alebo baktérie, huby a korene rastlín v pôde.

Aby bola spodná stavba čo najlepšie chránená pred týmito vplyvmi, používa sa na jej izoláciu extrudovaný polystyrén URSA XPS, ktorý má na rozdiel od bežného polystyrénu uzavretú bunkovú štruktúru. Preto veľmi dobre odoláva tlaku, je nenasiakavý a odolný voči striedavému zmrazovaniu a rozmrazovaniu, ako aj hnilobe.

URSA XPS PZ I Twins
Zdroj: URSA

Myslite aj na zateplenie súvisiacich stien, základových pásov a základových dosiek

„V záujme zvýšenia komfortu a úspory energie je nutné nezabúdať na dostatočne dimenzované zateplenie základových pásov alebo dosiek a zateplenie stien suterénu z vonkajšej strany. Kvalitné zateplenie spodnej stavby zvýši povrchovú teplotu interiéru, a tým aj komfort budovy. Zníži sa aj riziko kondenzácie a vzniku plesní,“ hovorí Tereza Vojancová, architektka spoločnosti URSA, ktorá sa zaoberá výrobou a distribúciou tepelných izolácií.

V minulosti sa pri stavbe alebo rekonštrukcii domu často zabúdalo na sokel, čo je časť obvodovej zvislej steny od upraveného terénu po určitú výšku. Mal by byť vysoký aspoň 300 mm. Je však možné, napr. kvôli možnosti zosuvu snehu zo strechy, aby bol výrazne vyšší. Sokel musí byť schopný odolávať dažďovej vode, snehu a mechanickému namáhaniu v priebehu celého roka.

URSA XPS Horizontal a rozbaleny arp m bp bez odlesku
Zdroj: URSA

Tieto problémy vyriešia materiály URSA XPS N-III-PZ-I alebo URSA XPS N-III-PZ-I TWINS, ktorých špeciálny vafľový povrch izolácie zaručuje aj dokonalú priľnavosť omietkových materiálov. Na zateplenie zvislých stien suterénu z vonkajšej strany sú ideálne URSA XPS N-III-L a URSA XPS N-III-L TWINS.

Materiály TWINS sú dvojité XPS dosky, vďaka čomu majú väčšiu hrúbku, a preto umožňujú dosiahnuť progresívne rozmery zateplenia.

Viac informácií nájdete na www.ursa.sk.