Razenie druhej tunelovej rúry Tauernského tunela

Razenie druhej tunelovej rúry Tauernského tunela

Diaľnica Tauern predstavuje najvýznamnejšie spojenie severného a južného Rakúska. Pre osobnú i nákladnú dopravu je to jedna z najdôležitejších­ alpských ciest. Z celkového množstva dvanástich tunelov, ktoré majú spolu dĺžku približne 24 km, je Tauernský tunel s dĺžkou 6,5 km najdlhší …
Tunel Horelica po 53 mesiacoch prevádzky

Tunel Horelica po 53 mesiacoch prevádzky

Stavba s európskymi parametrami, cesta I/11 Čadca – obchvat mesta, I. etapa, vizitka 21. storočia, ukážkový príklad kvality v stavebníctve­ na Slovensku. Aj takto nazývajú šesťstometrový tunel Horelica, dominantu a pýchu zároveň. Presne 29. októbra 2004 po slávnostnom …
Bezpečnosť tunelov z pohľadu požiarneho núdzového osvetlenia

Bezpečnosť tunelov z pohľadu požiarneho núdzového osvetlenia

Rozsiahle požiare v cestných tuneloch štátov EÚ a Švajčiarska podstatne zmenili požiadavky na osvetlenie tunelov z pohľadu ich bezpečnosti. Základným podnetom na revíziu technických predpisov – RVS (Rakúsko) a RABT (Nemecko), resp. DIN, bolo zosúladenie jednotlivých dokumentov s európskou smernicou …
Systém ovládania osvetlenia cestných tunelov

Systém ovládania osvetlenia cestných tunelov

Požiadavky na hodnoty parametrov osvetlenia tunela závisia od premien denného svetla. Ekonomický spôsob riadenia a regulácie osvetlenia možno dosiahnuť zavedením systému ovládania osvetlenia, ktorý však musí byť nastavený efektívne. Pri plynulom stmievaní merný výkon najčastejšie používaných …
Výstavba bosporského železničného spojenia

Výstavba bosporského železničného spojenia

Istanbul s vyše 10 miliónmi obyvateľov je najväčším mestom v Turecku. V európskej časti mesta sa sústredila priemyselná a v ázijskej časti obytná zóna mesta. Narastajúci počet obyvateľov však zvyšuje dopravné zaťaženie v oblasti Bosporského prielivu. Na prepravu cez prieliv môžu …