Partneri sekcie:

Vysokopevnostná sieť spoločnosti Maccaferri – Steelgrid® HR PVC

image 84503 25 v2

Systém Steelgrid® HR PVC od spoločnosti Maccaferri  je inovatívny komplexný systém používaný na minimalizáciu rizika padania skál a stabilizáciu svahov. Tento kompozitný materiál pozostáva z dvojzákrutovej siete a oceľových lán, ktoré sú do geokompozitu vpletené pri výrobe siete. Antikorózna úprava geokompozitu  je tvorená galvanizáciou materiálom GalMac (zliatina zinku a hliníka) a dodatočnou súvislou vrstvou polymérnej ochrany sietí a lán z PVC,  ktorá ako jediná dokáže zabezpečiť požadovanú dlhodobú návrhovú životnosť.

Systém Steelgrid® HR PVC sa používa v spojení s tyčovými alebo samozávrtnými svorníkmi, ktoré sú opatrené špeciálnymi roznášacími platňami Steelgrid HR Plate, a ktoré zabezpečujú prenos síl z hláv kotiev do siete. Výhodou použitia systémových prvkov Steelgrid je exaktne definovateľná a merateľná hodnota odolnosti opláštenia proti pretlačeniu kruhovým razníkom, ktorá simuluje reálne podmienky na stavbe, na rozdiel od riešení, kde túto hodnotu je možné definovať len výpočtom.

Vďaka spomínanej vysokej pevnosti a tuhosti, ktoré sú hlavnými výhodami systému Steelgrid HR® PVC, môže tento systém preniesť veľké zaťaženie z uvoľnených skál na kotviaci systém. Systém Steelgrid® sa bežne používa ako sieťovanie alebo ako vysokopevné kotevné opláštenie svahov. Tento systém je ideálny na použitie na vysoké skalné svahy, kde sa očakáva zvýšený objem úlomkov a kde nie je predpoklad servisných zásahov s cieľom odťaženia naakumulovanej horniny.

Systém Steelgrid® HR PVC predstavuje prelomovú technológiu v oblasti kompozitných materiálov na opláštenie skalných svahov, ktorá ponúka vysokú tuhosť : vysokú pevnosť v ťahu pri nízkom pretvorení, ako aj vysokú odolnosť proti pretlačeniu s nízkou mierou deformácie.

Inštalácia Steelgrid® HR PVC je priamočiara, susedné rolky nevyžadujú montážny presah, čo znižuje množstvo technologického odpadu. Vďaka svojej konštrukcii je systém Steelgrid® HR PVC flexibilný z hľadiska možnosti umiestnenia kotviaceho prvku, čo skracuje čas a aj náklady na inštaláciu v porovnaní s inými druhmi siete. Systém Steelgrid® HR PVC je dostupný v širokej škále pevností.

www.maccaferri.com/sk

KategórieGeotechnika