ASB Stavebníctvo Aký vybrať dom

Aký vybrať dom

Život v lockdowne prinútil viac ľudí uvažovať o možnosti mať aspoň malý pozemok, kde sa dá počas dňa tráviť čas. Vo viacerých krajinách najväčšie nárasty predaja počas epidemických obmedzení zaznamenali stavebné materiály a záhradný tovar. Začali ste aj vy rozmýšľať o výhodách domu oproti bytu?

Pasívny rodinný dom nebol len výzvou pre architekta Ondreja Kaluš, ale aj pre samotných zhotoviteľov. S čím všetkým sa museli popasovať?

O súčasnom dopyte investorov po drevostavbách a o podrobnostiach projektu domu so zelenou čapicou sme sa porozprávali s jeho autorkou Ing. arch. Janou Dedecius Martochovou, ktorá nám veľmi ochotne rozpovedala príbeh svojej prvej realizácie.

Rodinné domy v pasívnom štandarde si získali svojich priaznivcov na Slovensku len v nedávnej minulosti a to veľmi pozvoľne. O pasívnom štandarde sa však rozpráva skôr v súvislosti s novostavbami. Čo v prípade, že vlastníte starší rodinný dom postavený ešte „v predpasívnom“ období?

Inteligentné domy sú trendom. Môžeme o tom diskutovať, môžeme o tom viesť spory a môžeme s tým nesúhlasiť, ale to je asi tak všetko, čo proti tomu môžeme urobiť. Ich nárast je vo svete v posledných rokoch enormný a je otázka veľmi blízkej budúcnosti, kedy tento trend výraznejšie zasiahne aj nás. Na západ od nás je v súčasnej dobe až 40% novo budovaných rezidenčných nehnuteľností vybavených určitou formou inteligentného riadenia. U nás je to len približne 3%. Napriek tomu aj u nás zaznamenávame viditeľný rast. Očakávané rozšírenie inteligentných domov u nás ovplyvní mnoho oborov stavebníctva. Pokúsime sa v tomto článku priblížiť, čo môžeme urobiť pre to, aby sme na tento trend boli pripravení a dokázali ho maximálne využiť. Dôležité je najmä vedieť, čo inteligentné domy sú, aká je motivácia zákazníkov pre ich kúpu a čo ich nástup a rozšírenie bude znamenať práve pre váš odbor.

Keď sa pred časom v rámci architektonického festivalu objavil na Václavskom námestí v Prahe vyvolal doslova senzáciu. Emotívna vlna záujmu o projekt Freedomky bola taká mohutná, že sa stal tvorcom trendu. Autori ho predstavili ako alternatívu k súčasnému bývaniu a po úvodnom stotožnení sa ľudí s jeho konceptom vstúpil tento projekt aj na slovenský trh.

Technológia ľahkých konštrukcií je na celom svete jednou z najrozšírenejších metód uplatňovaných v stavebníctve. Na výstavbu veľkej väčšiny budov sa v krajinách Severnej Ameriky, v Škandinávii, na Ďalekom východe a v ďalších regiónoch využívajú ľahké konštrukcie, zväčša drevené. Ľahké konštrukcie z ocele sa prvý raz objavili v Severnej Amerike.

Množstvo spotrebovaného paliva na vykurovanie priamo súvisí s mierou tepelných strát cez obalový plášť budovy. Mieru tepelných strát ovplyvňuje úroveň tepelnej ochrany budovy. Tá je závislá od splnenia požiadaviek normatívnych predpisov pri návrhu a kvality realizácie obalových konštrukcií.

Znižovanie energetickej náročnosti budov patrí v súčasnosti medzi najdiskutovanejšie témy v odbore TZB. Výstavba domov v nízkoenergetickom štandarde už pomaly začína byť samozrejmosťou, v budúcnosti nás však čakajú omnoho významnejšie zmeny. Podľa revidovaného znenia smernice 2002/91/ES by všetky novostavby mali mať od roku 2021 takmer nulovú spotrebu energie. V realizácii sú tieto domy ešte ďaleko za nízkoenergetickými aj pasívnymi domami. Aj keď sú princípy ich riešenia už dobre známe, sú nulové domy stále vzácne – po celom svete ich stojí len niekoľko desiatok.

Zelená je „in“ a bude čím ďalej, tým viac. Pasívne domy sú podstatným článkom v zelenej reťazi – výskumy tvrdia, že až 40 percent celkového množstva emisií vytvárajú domácnosti. Slovensko v pasívnom štandarde zaostáva za ostatnými krajinami Európy, ale našťastie sa už aj u nás nájdu ľudia, ktorí to chcú zmeniť – patrí medzi nich napríklad tím z architektonického ateliéru Createrra.