Vzdelávací kurz CENKROS: Od výkresu až po položkový rozpočet stavby (Košice)

Účastník kurzu sa naučí rozpočtovať pomocou softvéru CENKROS 4, vytvárať stavebné rozpočty, robiť výkaz výmer z výkresovej dokumentácie a spozná všetky užitočné tipy a triky. Nadobudnuté vedomosti ho zdokonalia v jeho profesii rozpočtára či prípravára. Kurz s názvom Od výkresu až po položkový rozpočet stavby je určený pre všetkých, ktorí pracujú v  predmetnom odvetví, ale aj absolventom stavebných škôl a novým zamestnancom.

Po skončení kurzu získate certifikát, ktorým preukážete nadobudnuté vedomosti v oblasti rozpočtovania a zatraktívnite tak svoj pracovný profil.

Prihlášku aj s presným programom nájdete na www.kros.sk/kros-academy.