Vedecko-odborná konferencia Vykurovanie 2022

Základné informácie

 

SSTP, celý názov
Zdroj: SSTP

Tohtoročná 30. medzinárodná konferencia Vykurovanie 2022 je zameraná na tému: Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu.

Odborný program bude rozdelený do piatich samostatných celkov:

  • Energetika budov
  • Progresívna výroba tepla
  • Obnoviteľné zdroje energie
  • Automatizácia vo vykurovaní
  • Energetické služby

Spolu sa uskutoční trinásť samostatných sekcii, štyri diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Svoje výrobky, zariadenia a technológie bude prezentovať 30 popredných firiem.