Odložené: Staviame budúcnosť EMI 2020

Základné informácie

  • Dátum:
  • Miesto: Incheba
  • Adresa: Viedenská cesta 3-7, Bratislava
  • Druhy:

Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu sa zrušila medzinárodná súťaž STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2020, ktorá sa mala konať na medzinárodnom veľtrhu CONECO.

Sprievodné podujatie 41. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2020, INCHEBA EXPO Bratislava, hala A1

Myšlienkou tejto súťaže je poukázať na nevyhnutnosť kooperácie a prepojenia troch učebných odborov elektromechanik – murár – inštalatér, ktoré sú v dnešnej dobe na trhu práce nesmierne žiadané a potrebné. Súťaže sa zúčastní 6 trojčlenných družstiev žiakov stredných odborných škôl zo Slovenska a Česka.

Počas priebehu podujatia bude príležitosť konzultácií s vybranými zamestnávateľmi a zástupcami SOŠ technológií a remesiel v Bratislave.

www.zsps.sk/web/index.php/aktivity-zvazu/17490-staviame-buducnost-emi-2020