SANYGHA 2023

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI vás pozývajú na 27. ročník medzinárodnej vedecko-technickej konferencie  zdravotnej techniky s prezentáciou firiem.

Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

Program konferencie SANHYGA 2023 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy:

• hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu
• vodovody v budovách
• plynovody
• využitie zrážkovej a sivej vody
• vsakovacie systémy
• technologické zariadenia v zdravotnej technike
• kanalizácia v budovách

Program a prihlášku na konferenciu nájdete aj na www.sstp.sk. Ďalšie informácie poskytne organizačný garant: tel.: +421 903 562 108, e-mail: konferencie@sstp.sk