Nový stavebný zákon: legislatíva, zmeny, prenos kompetencií a zjednodušenie systému povoľovania stavieb

Základné informácie

NR SR schválila 1. apríla 2022 dva nové zákony, a to zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní, ktoré nahradia starý stavebný zákon. Do platnosti vstúpia až od 1. apríla 2024, ale na veľa vecí sa musíme pripraviť už teraz. Lektor JUDr. Peter Kotvan bude v utorok 23. augusta hovoriť o témach:

Porovnanie starého a nového stavebného zákona so zameraním na najzásadnejšie zmeny

  • Nová právna úprava
  • Najzásadnejšie zmeny, novinky, porovnanie
  • Prechod kompetencií – nový ÚÚPaV
  • Súvisiace legislatívne predpisy – EIA

Blok otázok a odpovedí – odpovede na vaše otázky

Na konferenciu sa môžete zaregistrovať už teraz: Nový stavebný zákon