Najväčší odborný veľtrh TZB na Slovensku – 22. ročník Aquatherm Nitra 2023

Aquatherm Nitra je najväčší odborný veľtrh na Slovensku, ktorý predstavuje ucelenú prehliadku firiem z odboru technického zariadenia budov techniky prostredia a technológií pre energeticky efektívne budovy. Komplexná platforma na prezentáciu noviniek TZB pre odbornú aj laickú verejnosť.

Štvordňový sprievodný program na veľtrhu zahŕňa všetky oblasti TZB – aktuálne témy, zaujímaví hostia, konferencie, workshopy. Kompletné informácie o veľtrhu vrátane registrácie vstupenky zadarmo nájdete na www.aquatherm-nitra.com

Otváracie hodiny pre návštevníkov:

7. – 9. 2. od 10.00 do 17.00 hod.
10. 2. od 10.00 do 15.00 hod.

Pre vystavovateľov každý deň veľtrhu od 9.00 do 18.00 hod.

Vstupenky nájdete na www.aquatherm-nitra.com