BIM Day 2023

Traja hlavní aktéri, ktorí sa podieľajú na podpore širšieho využívania BIM v Českej republike, sa na dohodli na spolupráci. Symbolom novej éry spolupráce je preto konferencia BIM Day 2023 s heslom: Ako funguje informačné modelovanie budov v praxi?

Odborná rada pro BIM (czBIM) túto konferenciu organizuje už dvanásty rok v rade.  Tento rok sa však k nej pridá aj Česká agentura pro standardizaci prostredníctvom svojho odboru koncepcie BIM a Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Tieto tri subjekty spoločne pokrývajú veľkú časť stavebného sektora v Českej republike a predovšetkým zohrávajú dôležitú úlohu pri digitalizácii českého stavebníctva a metódy BIM. Odborná rada pre BIM (czBIM) stála pri zrode metódy BIM v Českej republike už v roku 2011 a významne sa podieľala na príprave vládnej Koncepcie zavádzania metódy BIM vo verejnej správe.

Deň BIM 2023 sa bude rovnako ako v predchádzajúcich rokoch konať v dvojdňovom formáte. Prvý deň bude venovaný prezentáciám popredných českých odborníkov na BIM, ako aj skúsenostiam súkromných spoločností z oblasti stavebníctva. V druhý deň si účastníci budú môcť vybrať zo širokej ponuky praktických workshopov.

Miesto: Clarion Congress hotel Praha

Registračný formulár nájdete na: www.bimday.cz