ASB GALA 2021

Základné informácie

ASB GALA každoročne oceňuje spoločnosti a osobnosti, ktoré sú prínosom pre slovenské stavebníctvo, architektúru, ale aj pre mestá a obce. Pre svoj komplexný záber od developerov cez projektantov a architektov až po stavebné spoločnosti má pevné miesto medzi súťažami a oceneniami. Viac na  www.asb.sk/gala.

asb gala 2021