40. konferencia Sanácia a rekonštrukcia stavieb 2018 a 20. medzinárodná konferenciu WTA 2018

Tohtoročná 40. konferencia Sanácia a rekonštrukcia stavieb 2018 bude prebiehať ako tradičná konferencia zaoberajúca sa problematikou sanácií stavieb, ktoré sú tematicky rozčlenené do týchto oblastí: ochrana a sanácia drevených konštrukcií; povrchové úpravy; reštaurovanie kameňa; sanácia muriva; sanácia betónových konštrukcií; fyzikálno-chemické vlastnosti; statika a dynamika stavieb a sanácia hrazdených stavieb.

Kompletnú pozvánku so základnými informáciami nájdete na webe www.wta.cz/konference.
Viac informácií o medzinárodnej konferencii CRRB 2018 – http://crrb.wta.cz.