image 83198 25 v1
Galéria(3)

Dni Facility managementu 2016

V dňoch 24. a 25.mája sa uskutočnil už 5.ročník konferencie Dni facility managementu organizovanej Slovenskou asociáciou facility managementu. Jubilejný ročník priniesol zmenu miesta i nový prístup k organizácii a príprave konferencie prostredníctvom profesionálnej spoločnosti Inform Slovakia.

IMG 4449
IMG 4423
IMG 4351

Hotelovo-kongresové prostredie Grand Hotela Pressburg v Bratislave privítalo vyše stovky účastníkov – riadiacich pracovníkov klientov i poskytovateľov služieb FM. Prilákali ich témy ako „Inovatívny svet technológií v FM“ a „Tvorba pracovného prostredia ako nástroj na zvýšenie produktivity“ s prednášateľmi z Čiech, Rakúska, Nemecka, Španielska a Slovenska.

Na úvod podujatia prezentoval Alexander Redlein z Technickej univerzity Viedeň a člen predstavenstva EuroFM najaktuálnejšie štatistické údaje o podieli odvetvia facility služieb v hospodárstve európskych krajín. Pripravené boli pre júnovú európsku konferenciu EFMC v Miláne. Nečakané 4. miesto služieb facility managementu v rámci všetkých odvetví prekvapilo aj skúsených odborníkov. Rovnako zaujímavý bol aj pohľad dovnútra profesie cez porovnanie trhov FM v CEE prezentované Jánom Hudákom zo spoločnosti Interconnection Consulting.

Dopoludňajší program pokračoval prednáškami z oblasti IT podpory FM. Integrácia s využitím všetkých existujúcich IT nástrojov vo firme bola netradičným a novým pohľadom bez nutnosti transformácie dát výlučne do špeciálnych CAFM systémov. Najmodernejšie systémy priestorového skenovania priestorov a ich využitie v riadení FM služieb ukázali netradičný prístup a zlepšenie prehľadnosti a vizuálnej podpory služieb. Dva príklady z reálnej praxe ukázali možnosti využitia synchronizácie dát BIM modelu s CAFM a využitie dát v novej budove ČSOB v Prahe a výsledky dlhodobého plánovania rozvoja FM služieb s podporou CAFM systému v UniCredit banke v Českej republike. Poslednou témou bola úvaha nad podmienkami pre úspešnú implementáciu IT nástroja pre FM. Nie je to iba o kvalite samotného produktu, ale o zodpovednej a dobrej strategickej príprave a o stave spracovania dát.

Popoludnie začalo panelovou diskusiou, ktorá rozvinula odprednášané témy. Panelisti konfrontovali rôzne prístupy, riešenia a názory na podporu IT v špecifickom odvetví FM. Program potom pokračoval témou všetkým bližšou a zrozumiteľnejšou aj pre laikov – tvorba a podpora pracovného prostredia. Cieľom bolo poukázať na skutočnosť, že nehnuteľnosti sú síce v FM všadeprítomné, ale tvoria hlavne rámec pre jadro činnosti FM, a to je človek v svojej pracovnej aktivite. Holistický prístup k nehnuteľnostiam, kvalitné osvetlenie, dobrý vzduch a funkčné ergonomické sedenie využívajúce najnovšie vedecké poznatky vytvárajú príjemné a tvorivé pracovné miesto. Ďalšie dve panelové diskusie dali priestor na aktívnu diskusiu na odprednášané témy. Účastníci poukázali na úzke prepojenie a priamy vplyv facility manažérov na kvalitu pracovného miesta a tým aj na celkovú pohodu pracoviska. To je významná časť pridanej hodnoty facility managementu. Ovplyvňuje  tvorivosť, produktivitu práce a v konečnom výsledku hospodárske výsledky firmy.

Podľa hodnotenia účastníkov konferencie bol posun v organizácii i témach citeľný. Ocenili naviac kvalitných domácich a zahraničných prednášajúcich i panelistov, aktívnych a zanietených moderátorov. K dobrej atmosfére prispel aj networkingový večer v priestoroch hotela a catering počas celej konferencie.

Karol Hederling,
člen predstavenstva SAFM
www.safm.sk