Developer a súčasná situácia v cestovnom ruchu na Slovensku

Developer a súčasná situácia v cestovnom ruchu na Slovensku

Slovensko je síce malá krajina, ale s veľkým prírodným bohatstvom. To vytvára predpoklady na to, aby sa stal cestovný ruch dôležitým odvetvím slovenského hospodárstva a významným produktom určeným rovnako domácim spotrebiteľom, ako aj na export. Po dlhom období sporadických a nesystematických investícií do turizmu v období totality sme boli v posledných desiatich rokoch, až do polovice minulého roku, svedkami zvyšovania dopytu po slovenských destináciách, z čoho pramenil záujem drobných, ale aj stredných a strategických investorov o toto odvetvie. Minulý rok sa pozitívne nastavené smerovanie cestovného ruchu zmenilo a jeho rast sa dočasne spomalil.


Pozitíva krízy
Súčasná hospodárska kríza a s ňou spojený znížený záujem o cestovanie ukazuje, že skôr ako investori, ktorých cieľom je výstavba  ubytovacích kapacít v turistických lokalitách, tzv. „prázdninových bytov“ a zhodnotenie ich vkladu následným predajom, uspejú podnikatelia a zároveň aj prevádzkovatelia zariadení cestovného ruchu investujúci do infraštruktúry a služieb.

Príkladom sú niektoré lyžiarske strediská, ktoré aj napriek nie najlepšej zimnej sezóne dokázali pritiahnuť viac slovenských návštevníkov ako po iné sezóny. Tí svojím príchodom ocenili novozrealizované developerské projekty a stúpajúcu kvalitu služieb.

Celkovo menší počet turistov počas uplynulej zimy spôsobil hlavne výpadok zahraničných návštevníkov. Pre nich sa stala dovolenka na Slovensku drahšou či už pre prepad kurzu maďarského forintu alebo poľského zlotého. Absenciu lyžiarov z rusky hovoriacich krajín spôsobilo zasa dotovanie alpských stredísk zo strany rakúskej  vlády.

Rozvoj služieb a ponuka doplnkových aktivít na jednej strane zvyšujú úroveň a konkurencieschopnosť jednotlivých projektov, na druhej strane však predlžujú ich návratnosť, čo mnohých investorov v čase zníženého záujmu turistov, a preto aj zhoršených podmienok financovania projektov, vedie k ich prehodnocovaniu, realizácii len časti z nich, prípadne k pozastaveniu projektu ako celku.

Tento fakt však je zároveň aj pozitívom krízy, pretože sa trh vyčistí od niektorých megalomanských a často nie príliš šťastne riešených projektov, navyše s nedostatočnou infraštruktúrou a službami.

Zelená pre kvalitné projekty
Svetlom v tuneli sú optimistické predpovede analytikov už na koniec roka 2009, keď sa predpokladá postupné oživovanie ekonomiky a s ňou aj väčší záujem o produkty cestovného ruchu. Ten by zrejme opäť rozšíril možnosti financovania developerských projektov, zvýšil dôveru bánk a finančných investorov. Prirodzene, na dlhý čas nie v takom meradle, ako tomu bolo pred dvoma rokmi. Zelenú dostanú iba kvalitné projekty, porovnateľné s projektmi podobného charakteru v zahraničí.

Ďalším faktorom, ktorý by mal pomôcť opätovne naštartovať rozvoj cestovného ruchu, je aj to, že v súčasnosti sa podľa môjho názoru ceny nových nehnuteľností určených na rekreáciu stabilizujú a záujemcovia o kúpu, ktorí rozhodnutie odkladali a čakali na výhodnejšiu ponuku pomaly začnú realizovať svoje investičné zámery.

Podpora štátu

Nemalá pozornosť podpore turizmu by sa však mala venovať zo strany štátu. V súčasnosti zostávajú nepovšimnuté investície v desiatkach až stovkách miliónov eur, vytvárajúce stovky nových pracovných miest.

Na rozdiel od výrobných závodov užívajúcich podporu štátu si lyžiarske stredisko, aquapark alebo hotel žiaden investor do krajiny s lacnej šou pracovnou silou premiestniť nemôže. A práve tie môžu pre Slovensko zabezpečiť dlhodobý zdroj príjmov.

Ing. Vladislav Omelina
Foto: Archív TMR, a. s.

Autor je riaditeľom pre realitné projekty v spoločnosti Tatry mountain resorts, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

KategórieDeveloperi