Vila B v Nitre
Galéria(5)

Vila B v Nitre

Partneri sekcie:

Čistá, jednoduchá a elegantná hmota je maximálne zredukovaná na elementárne formy, má vysokú estetickú úroveň a materiály sú kombinované a použité v minimálnej miere pestrosti. Okrem dokonalého splnenia svojej funkcie je poslaním domu aj nenásilne protirečiť svojmu okoliu, zároveň nevtieravo asimilovať a súčasne ostať sám sebou.

Koncepcia návrhu
Pozemok má komplikovaný prístup, ale zaujímavý výhľad na mesto. Nečakane tichý pozemok akoby odkazoval na minulosť, keď úpätie Zobora bývalo úplne neurbanizovanou zelenou záhradou mesta.

Základnou požiadavkou bola vytvoriť primerané reprezentačné rodinné sídlo, nie iba formálne, ale nadčasovo schopné plniť svoju funkciu ,a to svojou kompozíciou architektonických protoforiem, redukovaných na prvky ohraničujúce priestor a na otvory.

Základným pilierom konceptu bola forma, ktorá by primerane tlmočila svoju funkciu. Dom je situovaný v hornej časti parcely, aby mohol otvorene komunikovať so všetkými danosťami lokality vrátane výhľadov, ktoré značne ovplyvňujú priestorový koncept. Ten spočíva v štyroch funkčne, hmotne, materiálovo a aj objemovo rozčlenených kompozičných celkoch. Exponovaná najväčšia hmota obytnej dennej časti je konzolovite predsadená a orientovaná pozdĺžnou hmotou priečne na pozemok, za ňou je menšia hmota nočnej časti domu (spálne), ustúpená do intimity a obohatená átriom. Treťou hmotou je technická časť domu zahŕňajúca garáž. Nadstavba domu obsahujúca zatiaľ skôr rezervné priestory – možno detské, možno hosťovské izby.

Autori návrhu: Ing. arch. Milan Csanda, Ing. arch. Zuzana Švikruhová