rodinny dom s vegetacnou strechou zacleneny do krajiny
Galéria(13)

Rodinný dom s vegetačnou strechou začlenený do krajiny

Riešený pozemok sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Dúbravka, v jej západnej historickej časti, pri Jadranskej ulici, kde sa ešte nachádza pôvodná štruktúra zástavby. Parcela sa nachádza nad centrom pôvodnej dediny na južnom svahu Devínskej kobyly, s výhľadom na celý horizont Lamačskej brány. Osadenie aj tvar objektu reaguje na dané prírodné podmienky a terén. Rovnako dôležitý bol pre investora výhľad, tvar pozemku a prístup naň.

viza05 big image
viza04 big image
viza03 big image
viza02 big image
model04 big image
model03 big image
model02 big image
model01 big image
Objemové stvárnenie rešpektovalo všetky tieto okolnosti spolu s požiadavkami na dispozičné usporiadanie. Tak vznikol zmodifikovaný tvar písmena L resp. tvar spojených dvoch písmen I a J, čo sú náhodne aj iniciály budúcich majiteľov domu.

Najpodstatnejší prvok tvarovania bol však dominantný strom v budúcom kruhovom centrálnom átriu, okolo ktorého sa obtáča celá hmota domu. Všetky obytné priestory, okrem hosťovskej izby, sú orientované do átria s výhľadom do okolitej krajiny. Objekt je síce dvojpodlažný, ale tým, že architekt projektu Daniel Šubín využil reliéf pozemku, dom je vnímaný z prístupovej ulice aj od susedov zo západu ako jednopodlažný.

Strecha je pokrytá extenzívnym porastom, v šikmej časti trávou. Tým sa stavba stáva aj „land-artovým“ objektom. Objekt má dva vstupy vo dvoch úrovniach, čo v budúcnosti vyrieši rozdelenie domu na dve samostatné obytné jednotky: pre rodičov dole a pre deti hore s vlastnou záhradou.


RODINNÝ DOM * IaJ
status: štúdia 08/2011, projekt 12/2011 – 4/2012
miesto: Bratislava – Dúbravka
autor : Daniel Šubín, www.baar.sk

Spracovala Mária Nováková
Podklady a dokumentácia: Daniel Šubín