Partneri sekcie:

Zateplenie prvej pasívnej administratívnej budovy v ČR sivým polystyrénom

zateplenie prvej pasivnej administrativnej budovy v cr sivym polystyrenom

Od júna 2012 sa môže Ostrava pýšiť prvou pasívnou administratívnou budovou v Českej republike. Na zateplenie fasády budovy sa použil sivý polystyrén. Objekt slúži nielen ako sídlo firmy, ale predovšetkým ako školiace stredisko pre všetkých záujemcov o problematiku realizácie energeticky úsporných stavieb. Cena štvorpodlažnej budovy, ktorá dosahuje výšku pätnásť metrov s celkovou využiteľnou plochou 1 300 m2, sa vyšplhala na 32 miliónov českých korún (1 265 923 eur).

Aby objekt splnil kritériá štandardu pasívneho domu, je zateplený silným tepelným štítom, ktorý tvorí prevažne sivý polystyrén vhodný na zateplenie stenových – fasádnych konštrukcií so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ = 0,032 W/(m . K) s hrúbkou 25 cm. Na zateplenie strechy a podláh na teréne sa rovnako použil sivý polystyrén so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ = 0,031 W/(m . K) s hrúbkou 40 cm na streche a 26 cm na podlahách. Ide o materiál na báze expandovaného polystyrénu s pridaním grafitu, ktorý v porovnaní s bielym polystyrénom vykazuje o 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Pre ich vlastnosti sa najčastejšie používajú pri stavbách s najväčšími nárokmi na účinnosť izolácie a vysokú mechanickú odolnosť (pevnosť). Aby sa tepelné mosty eliminovali, tepelné izolácie sa v tomto prípade na podkladovú konštrukciu lepili bez mechanického kotvenia. Doplnkovo, v miestach s minimálnym priestorom, sa použila vysokoúčinná izolácia na báze fenolickej peny a vákuové dosky. Na zateplenie fasády budovy sa použil kontaktný tepelnoizolačný systém. Zasklené plochy umiestnené v plášti budovy spĺňajú požiadavky kladené na pasívne stavby. Zasklenie tvorí kvalitné trojsklo osadené v 86 milimetrov širokom plastovom profile. Aby sa zabránilo prílišným tepelným ziskom zo slnečného žiarenia v lete a minimalizovali sa nočné tepelné straty v zime, umiestnilo sa na okná účinné vonkajšie tienenie s automatickou reguláciou.

Vlastník budovy: Intoza, s. r. o.
Autor projektu:
Ing. arch. Radim Václavík
Použitá tepelná izolácia:
opláštenie budovy – Isover EPS Greywall
strecha a podlahy na teréne
– Isover EPS Neofloor
Doplnková tepelná izolácia:
Kooltherm K5, Variotec
ETICS: Weber Terranova
Použitý sadrokartónový systém: Rigips

Za energeticky pasívnu sa považuje budo­va, ktorej (okrem iných kritérií) ročná tepelná spotreba nepresahuje hodnotu 15 kWh/m2, čo je zhruba o 90 % menej ako spotrebuje väčšina súčasných stavieb. V tomto prípade sa väčšina požiadaviek splnila s dostatočnou rezervou. Budova je navyše riešená ako multikomfortná, preto sa kládol dôraz aj na akustickú pohodu, požiarnu bezpečnosť a zdravé vnútorné prostredie zásobované čerstvým vzduchom. Systém vnútorných priečok a podhľadov na báze sadrokartónu zaisťuje dobrú akustiku a požiarnu bezpečnosť vnútorných priestorov. Na zabezpečenie čistého a kvalitného vzduchu sa zvolilo riadené vetranie s rekuperáciou, ktoré sa riešilo ako decentralizované v piatich samostatných zónach podľa funkčného využitia priestorov. Otváravé okna sú navrhnuté skôr pre psychologické dôvody.

Aj pri minimálnych tepelných stratách treba budovu v najchladnejších dňoch v roku vykurovať. Na to slúži tepelné čerpadlo voda/vzduch, doplnené solárnym ohrevom teplej úžitkovej vody. Na streche budovy je ešte umiestených 48 fotovoltických panelov s celkovým výkonom 10,8 kWp. Vyrobená elektrická energia (ročne 9 440 kWh) sa bude využívať na vlastnú spotrebu v budove.

Dom služieb a školiace stredisko energetických úspor je prvou pasívnou administratívnou budovou v Českej republike. Budova je koncipovaná ako takzvaná školiaca pomôcka. V interiéri a v exteriéri budovy sa nachádzajú moderné technológie, ktorých sa možno priamo dotknúť. Zároveň bude sídlom firiem, ktoré sa priamo venujú energetickým úsporám. Varšavská ulica 1583/99 v Ostrave sa tak stala centrom energetických úspor nielen v regióne severnej Moravy.

TEXT: ISOVER
FOTO: ISOVER

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.