Ekologický drevodom v Brodne

ekologicky drevodom v brodne

Výstavba energeticky pasívneho drevodomu v Brodne sa začala netradične na jeseň v roku 2010 a stavalo sa i počas zimných mesiacov. Už jeden a pol roka sa v ňom komfortne býva. Zaujímali ma investičné náklady a návratnosť investícií. No pri rozhovore s autorom projektu architektom Björnom Kierulfom ma viac upútala budúcnosť a udržateľnosť projektu. Po prelistovaní smernice 2010/31/EU, v ktorej sa hovorí o znižovaní spotreby energie, nikto nebude ľutovať investície do projektov v pasívnom štandarde.

„Návratnosť je nezmyselné počítať. Je to podobné, ako keby ste sa opýtali, akú má návratnosť kúpa auta. Dôležité je, aby ste dom vedeli postaviť za rozpočet, ktorý máte k dispozícii. Ide skôr o priority. Ak chcete stavať v pasívnom štandarde a urobíte dom o niečo menší, ako ste plánovali, mali by náklady postačovať,“ hovorí autor.

Obalové konštrukcie

Strechu izoluje expandovaný polystyrén s hrúbkou v priemere 450 mm. Stavba je zakladaná betónovou doskou na lôžku z penového skla s hrúbkou 50 cm.

Fasáda je sčasti obložená dreveným obkladom a sčasti omietaná. Niektoré steny sú vymurované z nepálených tehál. Väčšinu stien pokrýva hlinená omietka, vzhľadovo prijemný materiál, vďaka ktorému povrch pôsobí veľmi mäkko. Použila sa aj kombinácia sadrokartónu s maľovkou alebo tapetou.
V strope 1. nadzemného podlažia (NP) sú uložené hlinené tehly na zlepšenie akustiky a regulácie vlhkosti.

Vykurovanie

Ročná potreba tepla na vykurovanie je 11,7 KWh/(m2 . a) na celkovej vykurovanej ploche 167,7 m2.
Zabezpečuje ho jednotka aerosmart X2 prostredníctvom nástenného vykurovania. Hadice sú zaomietané v hlinenej omietke.

Rovnaká jednotka zabezpečuje aj vetranie s rekuperáciou. Rozvod vzduchu je prevažne skrytý v stropoch.
Výsledok blower door testu bol n50 = 0,14 1/h.

Systém soľanka

Soľankový rozvod dlhý 200 m nepredhrieva prichádzajúci vzduch, ale vstupuje priamo do jednotky. Predhrievanie vzduchu sa zabezpečuje chladením expanzného roztoku tepelného čerpadla (čo uvoľňuje potrebné teplo). Zároveň sa zvyšuje výkon jednotky.

Pasívne chladenie

Letné prehrievanie nehrozí vzhľadom na posuvné žalúzie na južnej fasáde a aj vďaka kompaktnej jednotke, ktorá umožňuje využiť soľanku na chladenie stenových okruhov počas leta. Pri výpočte sa rátalo so 70-percentným tienením vonkajšími žalúziami. To by znamenalo, že chladenie bude v prevádzke možno 2 až 3 týždne v roku. Chladenie je pritom pasívne (iba cez obehové čerpadlo), takže sa naň spotrebuje veľmi málo energie.

Vetranie objektu

Vzduchovody sú riešené potrubím SPIRO a schované pod sadrokartónom. Pri vetraní s rekuperáciou je množstvo vzduchu štandardne nastavené na 105 m3/h v celom dome, pričom sa vetrá najmä spálňa. V jednotke je zabudovaný senzor, ktorý vypína vetranie, kým hladina CO2 nestúpne nad 900 ppm.

Orientácia na pozemku

Dom má dokonalú orientáciu – vstup je zo severu, kým obytné časti smerujú na juh. „Určite je vždy dobre vybrať pozemok podľa orientácie. Dobre orientovaný dom je totiž v zime celý deň preslnený. Nevhodná orientácia pridá náklady,“ hovorí autor.

Zasklenia

Okná s trojsklom s vysokými solárnymi ziskami g = 60 % a hodnotou súčiniteľa prechodu tepla zasklením Ug = 0,67 W/(m2 . K) umožňujú realizáciu EPD aj v ťažkých podmienkach. Použili sa úzke drevené okenné rámy od firmy Markowin vyvinuté špeciálne do pasívnych domov.

Technické parametre:

11,7 KWh/(m2 . a)
Ročná potreba tepla na vykurovanie

n50 = 0,14 1/h
Blower door test

167,7 m2
Vykurovaná plocha

12,6 W/m2
Tepelná strata (spolu 2 107 W)

52,3 KWh/(m2 . a)
Potreba primárnej energie – celková (OPV , vykurovanie, chladenie, pomocná elektrina a domáce spotrebiče)

23,7 KWh/(m2 . a)
Potreba primárnej energie
(OPV, vykurovanie a pomocná elektrina)

13,5 kg/(m2 . a)
Emisie CO2

0,71 m2/m3
Faktor tvaru budovy A/V

3,15 m2/ m2
Pomer plôch obvodovej konštrukcie vykurovanej plochy

Nepriehľadné konštrukcie

Vonkajšia stena:

 • Hlinená omietka 25 mm alebo sadrokartón
 • Masívne drevené panely 90 mm
 • Parobrzda – ekvivalentná difúzna hrúbka sd = 2,3  (vzduchotesná rovina)
 • I-nosníky s celulózou 300 mm
 • Drevovláknitá doska 60 mm

ALTERNATÍVA A

 • Fasádna fólia
 • Odvetraná medzera 25 mm
 • Fasádny drevený obklad

ALTERNATÍVA B

 • Omietka na drevovláknitej doske

U = 0,105 W/(m2 . K)

Konštrukcia strechy

 • Pohľadové masívne drevené panely 116 mm
 • Parozábrana (hliníková fólia, vzduchotesná rovina)
 • EPS 200S 420 – 490 mm (spádové dosky)
 • Doska OSB
 • Fólia z EPDM
 • Zelená strecha 60 mm

U = 0,070 W/(m2 . K)

Konštrukcia podláh

 • Parkety 12 mm
 • Izolácia krokového hluku 8 mm
 • Betónová doska 220 mm (vzduchotesná rovina)
 • Penové sklo 500 mm
 • Geotextília

U = 0,147 W/(m2 . K)

Priehľadné konštrukcie

Okenný rám: drevený úzky Makrowin
Zasklenie: trojsklo so 16-milimetrovým dištančným rámčekom Swissspacer V
Ug = 0,67 W/(m2 . K) (súčiniteľ prechodu tepla zasklením)
g = 0,604 a 0,622 %
Uw = 0,84 W/(m2 . K) (súčiniteľ prechodu tepla všetkými oknami – špecifická priemerná hodnota)
Tienenie: posuvné žalúzie na juhu, zastrešenie
Vstupné dvere: s jadrom z PU (Makrowin)
Ud = 0,80 W/(m2 . K)


Pôdorys 1. nadzemného podlažia


Pôdorys 2. nadzemného podlažia

Projekt: Architektonické štúdio Createrra, s. r. o., Mgr. art. Björn Kierulf, Ing. Marián Prejsa
Zodpovedný architekt: Ing. arch. Zuzana Kierulfová
Statika: Ing. Jaroslav Sandanus
Vetranie/Kúrenie: Mgr. art. Björn Kierulf a EnergyConcept, s. r. o.
PHPP a energetický koncept: Mgr. art. Björn Kierulf
Zdravotechnika: Ing. Beseda

Ing. Alena Benešová
Foto: Daniel Marinica, Createrra, s. r. o.

–>–>