Octopus Habitat
Galéria(13)

Octopus Habitat

Partneri sekcie:

Oblasť medzi Záhradníckou a Prievozskou ulicou v Bratislave v poslednom čase výrazne mení svoju tvár. Zapáčilo sa tu developerom rezidenčnej výstavby. V tomto priestore už vznikli rezidenčné projekty Rozadol a Glória, pripravujú sa výškové projekty Residence Tower a Olympia a pridá sa k nim aj Universo. Čerstvo dokončeným projektom je obytný komplex Octopus Habitat. Od svojich existujúcich i budúcich susedov sa vo viacerých ohľadoch líši.

Octopus sa netýči do výšky. Maximálne využitie parcely nedosahuje ani tak znásobením podlaží, ako skôr snahou obstavať parcelu po obvode. Čo je však zaujímavé – nie preto, aby vznikol priestor na maximálny počet bytov. Obytný komplex Octopus, verný svojmu chobotnicovému pomenovaniu, sa doslova vinie po obvode parcely, dvíha sa a klesá, uprostred ponecháva priestor na zelené átrium, púta pozornosť a prekvapuje. Hmoty a priestor medzi nimi tak rozohrávajú dialóg, pri ktorom vnímame vykrojenia, otvory a neobstavaný priestor ako rovnocenného partnera plného priestoru.

Medzi vinúcimi sa chápadlami je dostatok voľného priestoru na bývanie aj bytie. Organickosť riešenia je pretavená do čisto pravouhlých tvarov a precíznych detailov a možno práve tento kontrast je zdrojom nevšednosti, ktorá nás núti zastať a prezrieť si dom detailnejšie.

Citujúc autora architektonickej koncepcie Ing. arch. Petra Sticzay-Gromského, „základ identity tejto architektúry položila forma rozhýbanej hmoty v tvare chobotnice chrániacej vnútornú záhradu, čo v roztrieštenom mestskom prostredí výrazne zvyšuje možnosti kvalitného bývania práve vďaka uzavretosti vnútrobloku.“

Octopus Habitat je pokračovaním blokovej zástavby Záhradníckej ulice a zachováva jej uličnú čiaru. Komplex sa orientuje dovnútra, do vnútornej záhrady na úrovni druhého nadzemného podlažia. Hmota bytového domu je na dvoch miestach prerušená – zo Záhradníckej ulice a z Mraziarenskej ulice.

Obytný dom je však otvorený aj zhora, čím sa zjemňuje mohutnosť bloku zástavby. V juhovýchodnej časti sa nachádza veža spojená nižšie položeným krídlom s blokom zo strany Záhradníckej ulice.

Z juhu je objekt otvorený a v spodnej úrovni ho čiastočne chráni kompaktná výsadba borovíc južnej časti záhrady. Aj na východe je blok čiastočne otvorený. Do podzemného parkoviska sa vchádza z Mraziarenskej ulice, odkiaľ vedie aj rampa na údržbu záhrady.

Vnútrobloková záhrada v prvom rade slúži obyvateľom domu, je však takým zaujímavým prvkom konceptu, že sa ju architekti rozhodli vizuálne prepojiť aj s okolím objektu. Záhrada s jej zeleňou je vďaka spomínaným dvom otvorom prístupná aj pohľadom okoloidúcich.

Prvkom, ktorý okoloidúcim naznačuje záhradu vo vnútri komplexu, je aj „zelená kocka“, hmota obrastená brečtanom, ktorá je vysunutá pred fasádu do priestoru Záhradníckej ulice. Kocka nesie v úrovni siedmeho nadzemného podlažia trojicu stromov a je akousi citáciou vnútornej záhrady na vonkajšej fasáde.

Okná a lodžie na fasádach sa po podlažiach rytmicky posúvajú, čím sa zvýrazňuje kompaktnosť hranolovej kompozície. Šedú fasádu s cembonitovým obkladom odľahčuje zasklená fasáda na spodných podlažiach a oživuje ju farebnosť lodžií na nárožiach, ako aj zasklené mostíky spájajúce hmoty bytového komplexu v miestach, kde sa hmota prerušuje.

 

Octopus Habitat nie je čisto obytným komplexom. V parteri je aj 440 m2 obchodných priestorov so samostatnými vchodmi a na prvom poschodí je 627 m2 administratívnych priestorov, ktoré sú opticky prepojené s vnútroblokovou záhradou. Na prízemí sú situované dve recepcie, na 1. NP je parkovisko s 93 parkovacími miestami, v podzemnom podlaží sa nachádza technické vybavenie domu, úložné priestory pre obyvateľov bytov, parkovisko s kapacitou 92 miest a 16 garážových boxov prístupných vjazdom z Mraziarenskej ulice.

Na druhom nadzemnom podlaží je záhrada a administratívne priestory. Na druhom až jedenástom podlaží sú byty a apartmány rôznych veľkostí a kategórií, na východnej strane je sedem bytov s predzáhradkami. Vnútro obytného súboru obsahuje niekoľko rozdielnych typov bytov, od jednoúrovňového cez mezonet a átriový byt až po vežové byty, do ktorých sa vstupuje priamo z výťahu.

Dispozičná variabilita, dvojpodlažnosť niektorých bytov a vstupy do dvojpodlažných bytov sústredené len na jednom podlaží však spôsobujú mierne neprehľadný prístup k bytom. Tento fakt však vyvažuje variabilita obytných priestorov a nevšednosť dispozičného riešenia bytov.

 

Octopus Habitat,polyfunkčný dom s prevahou obytnej funkcie

Miesto: Záhradnícka ulica, Bratislava
Objednávateľ-investor: IUWE, a. s.
Autor:  Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski
Spoluautor: Ing. arch. Pavlína Vlačihová ­(štúdia, DÚR)
Spolupráca: Ing. arch. Marek Kolčák, Ing. arch. Monika Šutá
Ing. arch. Petra Rajchlová, Ing. arch. Mária Kubasáková
Generálny projektant: GRIDO SK, s. r. o., Bratislava
Inžiniering: Peter Sedlačko
Generálny dodávateľ: IN VEST, s. r. o.
Realizačná firma: IN VEST, s. r. o.
Stavebný dozor: Ing. František Bartoň
Projektant realizačného projektu: A4ARCHITECTURE, s. r. o.
Plocha pozemku: 4 936,00 m2
Zastavaná plocha: 4 141,30 m2
Úžitková plocha: 21 523,50 m2
Obstavaný priestor: 82 269,50 m3
Počet bytov: 160
Počet parkovacích miest: 188
Garážové boxy: 16
Návrh interiérov: GRIDO SK, s. r. o., Bratislava
Začiatok realizácie: máj 2005
Koniec realizácie: január 2007

Martina Jakušová
Foto: Dominik Vlaheko