Obnovený zimný štadión v Bratislave  prinesie horúce vášne
Galéria(4)

Obnovený zimný štadión v Bratislave prinesie horúce vášne

Partneri sekcie:

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 čoraz nástojčivejšie klopú na slovenské dvere a Bratislava stále nemá zimný štadión, ktorý by spĺňal medzinárodné normy. Zdá sa však, že tento rok by sa mala situácia zmeniť a úsilie, ktoré slovenskí autori predviedli na niekdajšej prezentácii Slovenska počas výberu budúcej usporiadateľskej krajiny, sa premení na požadovaný stav. V máji by sa mali začať rekonštrukčné práce Zimného štadióna Ondreja Nepelu a ich výsledkom by mala byť moderná športová aréna slúžiaca aj na kultúrne a spoločenské podujatia. „Celý objekt vnímame ako spiaceho obra, ktorého treba prebudiť a vdýchnuť mu nový život,“ hovorí spoluautor koncepcie Ing. arch. Dušan Fischer.


Zatiaľ podľa plánu
„Všetko ide podľa plánu, tak ako to mesto avizovalo,“ uviedla nedávno hovorkyňa mestského magistrátu Eva Chudinová. „Plánovaná výstavba sa začne v máji 2009.“ Ako teda vyzerá samotný projekt rekonštrukcie?
Na základe oslovenia primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského sa ho celkom logicky podujal zrealizovať architekt Dušan Fischer so svojimi kolegami z ateliéru Fischer, s. r. o. Už aj preto, že sa s týmto zimným štadiónom zaoberajú viac ako päť rokov, pričom počas tohto obdobia priniesli niekoľko zaujímavých a oceňovaných riešení čiastkovej obnovy – či už to boli administratívne priestory, alebo sky lounge, VIP priestory, priestory pre videorozhodcov a ďalšie.

„Projekt zásadnej rekonštrukcie sme pripravili v súlade s finančnými možnosťami investora a, samozrejme, možnosťami pozemku,“ hovorí Dušan Fischer. „Dôležitou súčasťou práce bola snaha naplniť požiadavky IIHF prezentované SZĽH, čo nebolo vždy jednoduché v rekonštruovanom objekte, ktorý, prirodzene, má svoje limity.

Už len požiadavka dosiahnuť v hľadisku minimálny počet divákov aspoň 10 000 nie je elementárna vzhľadom na stiesnené priestorové pomery. Celkom nový prístup si vyžadovali priestory pre divákov – nástupné a prestávkové priestory, stravovacie a hygienické zariadenia. Našou snahou bolo zosúladiť moderné požiadavky na osvetlenie, vetranie, akustické parametre, požiarnu ochranu a iné s potenciálom existujúcej stavby, ktorý spočíva najmä v duchovnej histórii objektu a miesta.“

Zasklená fasáda, hala bez stĺpov
K najvýznamnejším zásahom bude patriť nové prekrytie celého štadióna oceľovou konštrukciou s veľkorysým rozponom na 76 metrov, nesenou novými stĺpmi v module 10 metrov, ktorá doslova obkročí a prekryje súčasnú konštrukciu hľadiska. Toto riešenie umožní zbaviť sa súčasných stĺpov v hľadisku, ktoré tvorili negatívny poznávací rys starého zimného štadióna – stĺpy od desiateho radu prekážali divákom vo výhľade.

Výrazný zásahom do koncepcie okolia bude aj zasklená fasáda, ktorá prirodzene vznikla rozšírením pôdorysov o divácke prestávkové priestory, pričom zasiahne aj do súčasných chodníkov a okolia. Moderný výraz fasády by mal zodpovedať dnešným požiadavkám a čiastočne neutralizovať veľkú hmotu štadiónu. Poprelamované reflexné a transparentné sklo použité na fasáde je súčasne prostriedkom na vyjadrenie obsahu objektu – chladu a horúcich vášní. Skreslený odraz okolia v celosklenenej dvojplášťovej fasáde sa počas podujatí zmení vysvietením spoločenských priestorov na živý výklad vnímateľný z exteriéru.

Z výrazných zmien vnútri spomeňme ešte zdvihnutie ľadovej plochy o 1,4 metra, čím sa zlepší krivka viditeľnosti, pričom sedadlá pôjdu až ku sklu oddeľujúcemu ľadovú plochu. Rozšíria sa aj prestávkové priestory s kvalitným diváckym komfortom. Zlepšia sa komunikačné jadrá, únikové cesty, pribudnú nové nástupy. „Všetky zmeny sme riešili aj s ohľadom na požiadavku viacúčelovosti haly, čomu chceme prispôsobiť technické vybavenie objektu, ako sú osvetlenie, televízne okruhy a ozvučenie priestoru,“ dodáva architekt Fischer.

Mala by sa rekonštruovať aj tréningová halu, pričom nová bude mať dve ľadové plochy s podzemným parkoviskom. Plánovaná rekonštrukcia by mala byť dokončená začiatkom roku 2011.

Rekonštrukcia Zimného štadiónu Ondreja Nepelu

Miesto: ul. Odbojárov, Bratislava
Autori: Ing. arch. Dušan Fischer, Ing. arch. Ján Jacko, Ing. arch. Richard Koseček, Ing. arch. Zoran Samoľ, Ing. Mojmír Vychodil
Hlavný projektant: Fischer, s. r. o.
Investor: Generálny investor Bratislavy
Celkové náklady stavby: približne 71 mil. € (2,138 mld. Sk)
Začiatok výstavby: 5/2009
Koniec výstavby: 2/2011
Počet miest na sedenie: 10 000
Počet parkovacích miest: 300
Generálny dodávateľ: vo výberovom konaní

(pet)
Vizualizácie: Fischer, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise ASB.