Kalvária v Brezne ako oáza pokoja aj galéria v prírode

Aj malá architektúra môže mať monumentálne vyznenie, aj monumentálne vyznenie môže mať komorný príbeh. Silný, očisťujúci, meditatívny, výsostne osobný. Vnútorné zážitky sa prelínajú s okolitou prírodou, texty a sochárske výjavy pri jednotlivých zastaveniach zase s pamäťou silného biblického príbehu. Aj o tom je Kalvária v Brezne, ktorá sa od minulej jesene kľukatí v lese nad mestom ako miesto duchovného pokoja, ale aj sochárskej galérie.

V ostatnom období vzniklo na Slovensku niekoľko pozoruhodných kalvárií, pričom tá v Starom Smokovci smerom na tzv. Peknú vyhliadku (z rokov 2010 – 2013) je svojím charakterom veľmi príbuzná tejto breznianskej. Tiež vznikla ako výsledok medzinárodného sochárskeho sympózia, v prípade Brezna sa však tvorba jednotlivých sochárskych zastavení neroztiahla na niekoľko rokov, ale na dva týždne.

„Vedela som, kde to chcem mať a aj ako by mali zastavenia vyzerať,“ hovorí pre ASB hlavná autorka myšlienky Kalvárie v Brezne, mestská poslankyňa Petra Dzurmanová, ktorá svoju víziu realizovala ešte z postu viceprimátorky mesta.

„Tým miestom je kopec nad mestom nazývaný Šajba, nachádzajúci sa hneď pod vrchom Skalka, pričom jednotlivé zastavenia mali vyzerať ako sochárske diela sprevádzané textami. Tie sme, vychádzajúc z Biblie, tvorili spolu s Líviou Kupcovou a Sandrou Steinsdorferovou. Texty boli doplnené výrokmi od známych ľudí – mysliteľov z 20. storočia. Chceli sme, aby premosťovali silný kresťanský a všeľudský motív do súčasnosti.“

VIII. zastavenie. Autorka objektu: Lilla Gergely-Farnos.
VIII. zastavenie. Autorka objektu: Lilla Gergely-Farnos. |

Sochárske sympózium

Petra Dzurmanová realizovala ideu spolu s breznianskym architektom Petrom Iľanovským, bývalým zamestnancom Mestského úradu v Brezne. Prípravy vrátane identifikácie vlastníkov pozemkov, na ktorých mali stáť zastavenia, trvali takmer sedem rokov. Až prišiel začiatok júla 2018 a v Brezne sa uskutočnilo sochárske sympózium.

Zavítalo sem pätnásť vysokoškolských pedagógov z banskobystrickej Akadémie umení, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, českej Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, poľskej Akadémie Sztuk pieknych vo Vroclave a Akadémie výtvarných umení v Budapešti. „Spoločne si najskôr prešli celú trasu kalvárie a následne si rozdelili úlohy na konkrétnych zastaveniach krížovej cesty,“ približuje Petra Dzurmanová.

„Ich pracovným materiálom, ktorý zabezpečilo mesto, bolo najmä drevo z červeného smreka a rôzne druhy kovov. Niektoré výtvarno-umelecké zobrazenia mali svoju definitívnu podobu už vopred, iní účastníci sympózia čerpali inšpiráciu na svoje diela priamo na mieste. Zdôrazňovali, že ich konečnú podobu musia prispôsobiť nielen svojej vízii, ale aj tvaru a štruktúre konkrétneho kusu dreva.“

Slávnostné požehnanie kalvárie v metropole Horehronia uskutočnil za výdatnej prítomnosti ľudí rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik 29. septembra na Michala. A mystérium krížovej cesty tak symbolicky ožilo…

XIII. zastavenie. Autor objektu: Ján Hoffstädter.
XIII. zastavenie. Autor objektu: Ján Hoffstädter. |

Zvonička a miesto pokoja

„Pozrite, ako príroda, stromy, kvety, tráva rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše…“ Slová Matky Terezy kolorujú vstup na kalváriu v podobe zvonice na architráve (autori: Juraj Mucha, Richard Boháč, SR), ktorá metaforicky oddeľuje svet „tam vonku“ od stíšeného božieho príbytku.

Návštevník sa do jeho vstupu môže ohlásiť zazvonením na zvonček, prichádza s pokorou a otvorenosťou na prijatie myšlienok a vnuknutie „zhora“. Nasleduje púť po galérii v prírode, na ktorej sú zastavenia krížovej cesty. Prirodzene, všetko sa končí 14. zastavením, ktoré sa nachádza v malom lesíku na vrchole kopca. Pochovanie je zobrazené do podoby objektu – akéhosi zvýšeného stola, na ktorom je odtlačok ľudskej postavy (autor: Jozef Suchoža, SR). Prichádza duchovná katarzia spojená s pôsobivým výhľadom na panorámu mesta.

XIV. zastavenie. Autor objektu: Jozef Suchoža
XIV. zastavenie. Autor objektu: Jozef Suchoža |

Požehnanie z Vatikánu

O modernom stvárnení historického príbehu s jeho vnútornou hodnotou a spôsobe jej vzniku informovali organizátori breznianskej kalvárie aj Vatikán a prostredníctvom apoštolskej nunciatúry na Slovensku požiadali Svätého Otca o požehnanie kalvárie.

Ako vo svojom liste odpovedal Mons. Edgar Peña Parra, substitút pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu Svätej stolice, „pápež František poďakoval za tento pozorný skutok, zároveň ,vylial‘ nebeské dary na dielo vytvorenia Kalvárie v Brezne a rád posiela apoštolské požehnanie všetkým, ktorí boli zapojení do uskutočnenia tohto diela“.

Kalvária nad Breznom má za sebou prvý polrok svojej existencie a nachádza stále ďalších divákov i pútnikov. Prítomnosť novozhotovených umeleckých diel ešte viac umocňuje jej duchovnú hodnotu. Táto lokalita spĺňa všetky predpoklady, aby bola skutočnou oázou pokoja a pozitívnych myšlienok nielen pre veriacich.

Portál na Krížovú cestu. Autori: Juraj Mucha, Richard Boháč.
Portál na Krížovú cestu. Autori: Juraj Mucha, Richard Boháč. |
Text: Ľudovít Petránsky
Foto: Viktor Šajgalík

Článok  bol uverejnený v časopise ASB 1-2/2019.

KategórieKultúra