Budova so spotrebou energie 29 kWh/m2 ročne

budova so spotrebou energie 29 kwh m2 rocne

Budova, v ktorej sa nachádza archív spoločnosti EDF je strategickým projektom s pozitívnym vplyvom na životné prostredie a sociálnu oblasť v danom regióne. Budova harmonizuje s okolitým prostredím a spĺňa štandardy z hľadiska životného prostredia, čo je základnou myšlienkou stratégie spoločnosti Électricité de France.

Budova je symbolom dlhodobého a významného pôsobenia spoločnosti EDF v regióne rieky Meuse a v oblasti Haute Marne. Je určená na uchovávanie dokumentácie spoločnosti EDF.

Budova archívu spoločnosti Électricité de France harmonizuje s okolitým prostredím a spĺňa štandardy z hľadiska životného prostredia, čo je základnou myšlienkou stratégie spoločnosti. / Detial fasády


Administratívne priestory orientované severo-južne sú včlenené do pôvodného svahu porasteného stromami a rastlinami.

V rámci podpory hospodárskeho programu pre región rieky Meuse a oblasť Haute Marne sa spoločnosť EDF rozhodla pre centrálne uchovávanie svojich archívov týkajúcich sa manažmentu výroby vo svojej budove Bure Saudron neďaleko francúzskej obce Bure. Predtým sa dokumenty v papierovej podobe uchovávali v jadrových, vodných a tepelných elektrárňach, čiastočne aj v iných technických prevádzkach a obslužných priestoroch. Vďaka tomuto novému centru možno dokumenty usporiadať prehľadne a zlepšilo sa aj ich uchovávanie, vyhľadávanie a využívanie. Archívne dokumenty v papierovej forme a na mikrofilmoch zaberajú police s úložným priestorom dlhým až 70 km. V budove sa nachádza laboratórium na prácu s mikrofilmami, špeciálne navrhnuté na tento účel.


Z týchto priestorov je ideálny výhľad na okolitú krajinu.


Z estetického hľadiska a v zmysle myšlienky integrácie budovy do krajiny výsadba dotvára jej vzhľad tým, že využíva prvok, ktorý sa vyskytuje v prírode: úzke pásy medzi pozemkami, vysadené drevinami s tvrdým drevom.

Architektonická koncepcia
Na pozemku s rozlohou 3,30 ha architekti navrhli päťposchodovú, 19 m vysokú budovu s archívom, ktorý sa rozkladá na ploche asi 1 400 m², pričom celková plocha budovy je asi 7 000 m².
Riešenie budovy má tieto výhody:

  • značné úspory vzhľadom na obalovú konštrukciu budovy,
  • vyššia funkčnosť pre menší počet kilometrov, ktoré každoročne prejdú pracovníci archívu,
  • zanedbateľný vplyv na okolitú krajinu (pohľady na budovu sú možné zo vzdialenejších miest),
  • možnosť maximálne využiť pôdu získanú jej vyhĺbením na riadenie kolobehu vody na mieste výstavby,
  • energeticky a environmentálne vysoko hospodárna budova,
  • vznik symbolu príkladného prístupu rozpracovaného v hospodárskom programe pre región rieky Meuse a oblasť Haute Marne.


Na vytvorenie dojmu ľahkej budovy v pohybe sa na povrch betónových panelov obkladu vo farbe zeme vložili terčíky z nehrdzavejúcej ocele. Toto riešenie vytvorilo efekt dynamicky sa meniacej plochy, v ktorej sa odrážajú farby meniacich sa ročných období.


Rovnaká myšlienka sa uplatnila aj na podhľade

Typológia budovy
Budova, v ktorej je situovaný archív, si vyžaduje pokojné prostredie s minimálnym prepojením s okolím. Potreba rýchlej a jednoduchej manipulácie a optimálna efektivita pri uchovávaní dokumentov architektov viedla k vytvoreniu jednoduchého a praktického usporiadania priestorov. Budova je rozdelená na dve zóny: archív a administratívne priestory. Zónu archívu tvorí 20 miestností, z ktorých každá má rozlohu 200 m² a je vybavená zariadením na reguláciu teploty a vlhkosti. Miestnosti dokážu odolávať požiaru až dve hodiny a sú vybavené automatizovaným systémom striekajúcej vody na zahasenie požiaru. Administratívne priestory orientované severo-južne sú včlenené do pôvodného svahu porasteného stromami a rastlinami. Z týchto priestorov je ideálny výhľad na okolitú krajinu.


Kombinácia dvoch vrstiev betónu (štruktúra a povrch) a 30 cm hrubej vrstvy tepelnej izolácie zabezpečuje kvalitné vnútorné prostredie s tepelnou pohodou v letných mesiacoch, ale aj zníženie nákladov na klimatizáciu.


Ďalším zaujímavým prírodným prvkom, ktorý sa rozhodli architekti použiť je voda.

Okolie
Pôda porastená stromami poskytuje určité výhody: Z ekologického hľadiska stromy budovu chránia pred negatívnymi vplyvmi klimatických výkyvov. Z estetického hľadiska a v zmysle myšlienky integrácie budovy do krajiny výsadba dotvára jej vzhľad tým, že využíva prvok, ktorý sa vyskytuje v prírode: úzke pásy medzi pozemkami, vysadené drevinami s tvrdým drevom. V projekte stvárnenia exteriéru sa rátalo s tým, že výhľadu z okien administratívnych priestorov bude dominovať zeleň. Na niektorých miestach už táto zeleň existuje, najmä pri prístupovej ceste. Zaujímavá vizuálna postupnosť je skombinovaná s architektonickým návrhom, aby sa tak dosiahol neobyčajný efekt a zdôraznila spätosť budovy s okolitou krajinou.


Budova je rozdelená na dve zóny: archív a administratívne priestory.


Zónu archívu tvorí 20 miestností, z ktorých každá má rozlohu 200 m² a je vybavená zariadením na reguláciu teploty a vlhkosti. Miestnosti dokážu odolávať požiaru až dve hodiny a sú vybavené automatizovaným systémom striekajúcej vody na zahasenie požiaru.

Energia
Výroba tepla v zásade využíva princíp obnoviteľnej energie a tepelného čerpadla. V systéme vetrania sa uplatnil dvojsmerný prúd vzduchu s rekuperáciou tepla. Týmto sa znižuje spotreba energie na vykurovanie a zároveň sa zabezpečuje dobra kvalita vzduchu v miestnostiach. Žiarivkami sa zabezpečila výrazná úspora energie pri osvetlení. V priestoroch archívu sú nainštalované detektory pohybu. Energeticky efektívna obalová konštrukcia budovy, hospodárne vetranie a osvetlenie prispievajú k zníženiu energetickú náročnosť budovy.
Využitie obnoviteľných zdrojov energie a tepelného čerpadla do značnej miery zabezpečuje jej energetickú sebestačnosť. Celková spotreba energie v budove dosahuje 29 kWh/m².


Axonometria prízemia


Axonometria 1. NP

Obalová konštrukcia
Na vytvorenie dojmu ľahkej budovy v pohybe, navrhli architekti, aby sa na povrch betónových panelov obkladu vo farbe zeme vložili terčíky z nehrdzavejúcej ocele. Toto riešenie vytvorilo efekt dynamicky sa meniacej plochy, v ktorej sa odrážajú farby meniacich sa ročných období. Obalová konštrukcia budovy má vďaka použitým materiálom a technológiám spájajúcim betónové panely, z ktorých pozostáva, vynikajúce parametre (minimalizované tepelné mosty). Kombinácia dvoch vrstiev betónu (štruktúra a povrch) a 30 cm hrubej vrstvy tepelnej izolácie zabezpečuje kvalitné vnútorné prostredie s tepelnou pohodou v letných mesiacoch, ale aj zníženie nákladov na klimatizáciu.


Rezopohľad 1


Rezopohľad 2

Fasáda
Obkladové panely na výšku budovy zdobí 120 000 terčíkov z nehrdzavejúcej ocele. Tieto terčíky s priemerom 7 cm a hrúbkou 1 mm sa vkladali do foriem pred nalievaním jednotne farebného betónu do panelov na výšku budovy. Výška panelov je 15,65 m a sú 2,26 alebo 2,33 m široké podľa toho, či sú na dlhšej, alebo kratšej strane budovy. Panely s hrúbkou 8 cm sú vystužené rohožami (+7 cm). Visia na železobetónových stenách a sú na nich bodovo upevnené. Panely na fasáde majú celkovú hrúbku 68 cm. Technológia konštrukcie fasády je patentovaná.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Klient: EDF Group
Loklaita: Bure-Saudron / Francúzsko
Rozpočet: 10,1 milióna € bez DPH
Rozloha pozemku: 3,30 ha
Zastavaná plocha: 6 800 m²
Verejná súťaž: 2008
Ukončenie: 2011
Tím: LAN Architecture (projekt), Franck Boutté (konzultant pre oblasť životného prostredia), Batiserf Ingénierie (konštrukcie), Michel Forgue (stavebný dozor), Base (krajinná architektúra), LBE (technické zariadenia)
Projektový manažér: Christophe Leblond

TEXT: LAN Architecture, wad
FOTO: LAN Architecture