image 63580 25 v1
Galéria(18)

Energeticky plusový dom môže vyzerať dobre!

Existuje dom, kde sa dá dýchať čerstvý vzduch, užívať zdravý komfort a neplatiť pritom horibilné sumy za energiu? Energeticky plusový dom toto všetko spĺňa a navyše dokáže aj dobre vyzerať. Viac o tom, ako navrhovať v pasívnom štandarde na svetovej úrovni, v rozhovore s energetikom Ing. Marekom Kremeňom, ktorý sa ako doktorand spolu s tímom architektov z Viedenskej univerzity zúčastnil kalifornskej akademickej súťaže Solar Decathlon.

10182804243 1a41ba12a9 o
10162468234 aed9bb6e8d o
10162483384 6a4f2dbab9 o
10162502494 8b949c4bb6 o
10162589505 3a694898a0 o
10162598165 6bdd2fd353 o
10162671446 ec2191f84c o
10162673566 2f2ca20ef8 o

Čoraz častejšie sa spomína nutnosť energetickej úspory. Je takáto úspora nutne spojená s vysokými výdavkami a pretechnizovanou prevádzkou domu?

Štandard pasívnych domov sa z krajín ako Nemecko alebo blízke Rakúsko na Slovensko dostal ako trend. Jeho výhody preto mnohokrát ostávali skryté a boli pohltené argumentom vyšších investičných nákladov. Dnes už vieme, že pravda je niekde v strede a dom je len taký úsporný ako jeho užívateľ. Samotná prevádzka domu je teda rovnako dôležitá ako jeho koncept, použité technológie či kvalita realizácie. Každá kvalitná spoločnosť, ktorá realizuje TZB ako pridruženú službu, poskytuje základné zaškolenie. Moderné technológie pasívneho domu sú tak zvládnuteľné aj pre bežného užívateľa.

Prečo ste sa rozhodli zúčastniť sa súťaže Solar Decathlon a čo bolo základom pri koncipovaní súťažného návrhu domu s názvom LISI?

Prax je dôležitou súčasťou štúdia. Možnosť zapojiť sa do súťaže som nevnímal len ako výzvu, pretože tých je pri dizertačnej práci veľa. Solar Decathlon bol skúškou správnosti a aplikovaním teórie bez obmedzení, ktoré sú často prítomné pri tradičnom navrhovaní a realizácii. Keďže základným pravidlom súťaže bolo, aby bol dom plne sebestačný a „závislý“ od solárnej energie, celý koncept sa podriadil tejto podmienke. Estetika a vizuálna podoba akejkoľvek stavby sú limitované len do takej miery, ako je obmedzené myslenie a kreativita projekčného tímu. Vysoké požiadavky na nízku spotrebu v prípade automobilov predsa tiež z áut neurobili nesympatické a nudné „prenášadlá“.

Správne navrhnuté vnútorné prostredie je vždy príjemné na pobyt a vyžaduje si len minimálne zlepšenie pomocou techniky…

Otvorený a presvetlený priestor navrhnutého domu je bez ohľadu na dobu, v akej žijeme, symbolom pokoja a pohody. V tomto duchu sa niesol aj návrh LISI. Prechod medzi terasou a obývačkou je tvorený posuvnou zasklenou stenou. Tá zabezpečila maximálne otvorenie priestoru a nič nebránilo plynulému prechodu z izby na terasu. LISI sa z vyše 90 % skladá z dreva. To je spoločnosťou vnímané nielen ako udržateľný a zdravý materiál, ale hlavne pôsobí teplo a príjemne. LISI sa úplne vyhol vykurovaniu a chladeniu vzduchom. Namiesto toho na zabezpečenie tepelnej pohody využíva sálavý systém.

Čo bolo najviac ocenené porotou súťaže?

Dom získal 1. miesto v disciplínach Komunikácia s okolím, Príprava teplej vody a Energetická bilancia, 2. miesto v disciplíne Príťažlivosť pre trh a 3. miesto v disciplíne Inžiniering, čo mu napokon vybojovalo prvenstvo.

Aké bolo určujúce kritérium pri výbere materiálu na stavbu?

Z hľadiska materiálov bola hlavnou prioritou udržateľnosť. LISI sa skladá z veľkej časti z obnoviteľných zdrojov a udržateľných materiálov. Drevo sa použilo ako surovina na konštrukciu a izoláciu. Nielenže sa jeho uhlíková stopa rovná nule (uhlíkovo neutrálny materiál), ale má aj pozitívny vplyv na vnútornú klímu a pohodu.

Rýchlosť výstavby býva prevažne podmienená efektívnou koordináciou rozmerov jednotlivých prvkov. Čo robí konštrukciu domu LISI flexibilnou?

Základom je jednoduchosť – dom si vyžadoval dobre premyslený dizajn z dôvodu funkčnosti pri opakovanej montáži a demontáži. Štyri podlahové moduly sú umiestnené vodorovne s dvoma výstužnými jadrami na vrchu, ktoré tvoria zázemie domu. Štyri stropné moduly s namontovaným fotovoltickým systémom tvoria strechu.
Nosná konštrukcia je v tvare dreveného kvádra. Izolácia na báze celulózy je umiestnená medzi stavebnými trámami a zaisťuje príjemnú vnútornú klímu.
Modulárna koncepcia je dimenzovaná tak, aby sa jednotlivé časti zmestili do medzinárodných štandardných námorných kontajnerov.

Rozhovor pripravila Katarína Vankušová.
FOTO: www.solardecathlon.at
www.solardecathlon.gov/past/2013/gallery_austria.html