Bytové domy NOVÝ MARTIN, etapa 1
Galéria(6)

Bytové domy NOVÝ MARTIN, etapa 1

Partneri sekcie:

Cieľom výstavby bytových domov bolo vytvoriť bývanie, ktoré ponúkne pridanú hodnotu – tou je poloha na úpätí Martinských holí, urbanistický koncept a v neposlednom rade aj samotný návrh domov. Projekt sa vyvíjal od návrhu celku k dopracovaniu detailov – dôležitý bol najmä celkový koncept a myšlienka.

Bytové domy sa nachádzajú na okraji mestskej časti a sú obklopené prevažne rodinnými domami. Jednotlivé domy tvoria kondomíniá, ktoré vytvárajú vnútorné bloky – akési polosúkromné priestory, tvoriace prechod medzi bývaním v rodinnom a bytovom dome. Tento typ výstavby sa v súčasnosti teší veľkej popularite najmä preto, lebo prináša nesporné výhody.

V celom sektore NOVÝ MARTIN sa budú nachádzať 4 obytné súbory, dokončené je však ešte len prvý. 

Vnútorné bloky budú odľahčené od statickej dopravy – parkovanie je umiestnené po obvode parcely a v prielukách. Obyvatelia teda spoločné priestory medzi domami budú môcť využívať na voľnočasové aktivity.

Každý dom obsahuje tri jedno- až štvorizbové bytové jednotky. Domy sú dvojpodlažné, tretí byt sa nachádza v obytnom podkroví. Objekty sú zastrešené pultovými strechami s pultovými vikiermi. Podkrovie je definované ako celok; strecha a celé podkrovné murivo sú obložené rovnako. Všetky domy majú rovnakú filozofiu; vstupuje sa do nich cez schodisko, pričom druhý byt je prístupný z podesty a z nej schodisko pokračuje do tretieho, podkrovného bytu. Vo väčšine obytných miestností sú francúzske okná, balkóny alebo terasy.

Architekti zvolili farebnú kombináciu bielej a sivej, ktorú vhodne dopĺňajú striedavo plné a prázdne balkónové zábradlia.

Bytové domy NOVÝ MARTIN, etapa 1
Miesto / Location: Martin, Záturčie
Druh výstavby / Type of construction: novostavba
Využitie / Function: bytové domy
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Škombár, Ing. arch. Norbert Dvorčák, Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, Ing. arch. Martin Vaščák, Ing. arch. Vladimír Hladký
Hlavný projektant: Architectural Studio ZEPPELIN, s. r. o.
Hlavný zhotovovateľ: DESTAV, spol. s r. o. 
Stavebník: BENCONT Development, a. s. 
Investičné náklady s DPH: 2,765 mil. €
Začiatok výstavby / Beginning of construction: 5/2009
Ukončenie výstavby / Completion of construction: 5/2010
Čas výstavby / Term of construction: 3 roky 9 mesiacov
Etapa / Stage: 1. etapa
Počet nadzemných podlaží / Number of above-ground floors: 2 + podkrovie

   
   

Foto: Peter Janík