Patrik Panda

Patrik Panda, Trebišovské hotelové družstvo, V realizácii, Bývanie, Trebišov