Úspešná konferencia a oslava 10. výročia

Neformálna atmosféra priateľské večera konaného pri príležitosti 10. výročia vzniku združenia SLOVENERGOokno v predvečer konferencie

Dňa 25.10.2018 usporiadalo združenie SLOVENERGOokno konferenciu OKNO, DVERE, FASÁDY vo Zvolene pri príležitosti osláv 10. výročia založenia združenia. Konferencie sa zúčastnilo 128 odborníkov z oblasti navrhovania, výroby, predaja a montáže otvorových výplní stavieb a súvisiacich profesií.

Na konferencii odznelo 14 odborných prednášok. Podstatná časť prednášok je zverejnená v periodiku zduženia OKNOviny® 2/2018. Autori prednášok dali súhlas ku zverejneniu prezentácii prednášok a členovia združenia ich nájdu na internetovej stránke slovenergookno.sk.

Pohľad na účastníkov konferencie prednáša Ing. Milan Lavrinčík z INGSTEEL spol. s r.o. Bratislava
Pohľad na účastníkov konferencie prednáša Ing. Milan Lavrinčík z INGSTEEL spol. s r.o. Bratislava |

Deň vopred, 24.10.2018 konferencii predchádzalo zasadnutie odborných komisií zriadených najmä zo zamestnancov podnikov členov združenia. Pred odbornými komisiami stojí významná úloha dať do súladu vyše dvadsiatky slovenských technických noriem vzťahujúcich sa na otvorové výplne stavieb sú súčasnými požiadavkami.

Na záver prvého dňa stretnutia sa konal priateľský večer pri príležitosti 10. výročia založenia združenia za účasti pozvaných hostí najmä z radov súčasných a bývalých členov združenia. Súčasťou bolo ocenenie zakladajúcich členov a uvedenie do predaja prvej publikácie združenia Prevencia rizika vzniku plesní v okolí pripojovacej škáry okna.

Uvedenie do predaja krst publikácie Prevencia rizika vzniku plesní v okolí pripojovacej škáry okna
Uvedenie do predaja krst publikácie Prevencia rizika vzniku plesní v okolí pripojovacej škáry okna |

Vo svojom príhovore predseda združenia zhrnul významné medzníky z histórie činnosti združenia, ako aj jeho predchodcov SLOVOKNO a ENERGOkno. Prvé začiatky siahajú až do roku 1997 teda 21 rokov dozadu, keď bola založená odborná sekcia pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore – SLOVOKNO. Združenie prostredníctvom svojich 24 členov dnes pokrýva cca 2/3 podiel na Slovenskom trhu s oknami.

Úvodný príhovor predsedu združenia SLOVENERGOokno p. Ing. Daniela Hollera
Úvodný príhovor predsedu združenia SLOVENERGOokno p. Ing. Daniela Hollera |

Naši členovia priamo či nepriamo dávajú prácu takmer 6000 ľuďom a tvoria ročný obrat takmer 400 mil. €. V združení sa dnes spájajú slovenskí výrobcovia výplní stavebných otvorov a konštrukcií, dodávatelia s nimi súvisiacich komponentov a technológií a materiálov na zabudovanie okien.

Od minulého roka má združenie potenciál ďalšieho rastu zastrešením aj predajcov slovenských okien. Ďakujeme všetkým sponzorom a mediálnym partnerom za vydarené podujatie.

www.slovenergookno.sk