svetlo 2011
Galéria(2)

Svetlo 2011

Od 21. do 23. septembra hostila Praha 19. medzinárodnú konferenciu Svetlo 2011. Aktuálny ročník sa niesol v duchu hesla ekológia – ekonomika – efektivita a jeho cieľom bolo prezentovať vedecké a technické poznatky popredných odborníkov v oblasti svetelnej techniky, umožniť stretnutie odborníkov z európskych krajín a vymeniť si navzájom najnovšie poznatky a skúsenosti.

svetlo 2011 5399 big image
Konferencie sa zúčastnilo viac ako 200 odborníkov prevažne z Česka a Slovenskej republiky. Podujatie neobišli ani viaceré uznávané medzinárodné autority v odbore. Svojimi špičkovými prednáškami zaujal obecenstvo napríklad Julian B. Ajzenberg z Ruskej federácie, ktorý tohto roku oslávil životné jubileum 80 rokov, Peter Dehoff z Rakúska, Pentti Hautala z Fínska či Sermin Onaygil z Technickej univerzity v Istanbule. Vynikajúcu prezentáciu tu malo aj Slovensko v podobe prednášky Richarda Kittlera, ktorý sa zameral na hľadanie nových kritérií interiérového osvetlenia.

Celkovo sa na konferencii vytvoril priestor na 48 prednášok, ktoré odzneli v troch paralelných sekciách. Všetko dopĺňali postery a neformálna odborná diskusia.

V rámci odborno-spoločenského programu zaujala prehliadka osvetlených pamiatok na pozadí nočnej Prahy, pri ktorej sa postupné spínanie osvetlenia pamiatok realizovalo diaľkovým riadením z paluby počas plavby loďou po Vltave.

Treba oceniť, že organizátori konferencie Svetlo 2011 pripravili bohatý odborný program na mimoriadne vysokej úrovni. Takéto podujatia pomáhajú vyzdvihovať naše úspechy a skúsenosti v očiach zahraničných účastníkov a umožňujú sa tak ľahšie integrovať v práci medzinárodných štruktúr, ako sú CIE či CEN.

prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.

–>–>