Deceuninck: Dizajn a farba – dva vnemy, ktoré rozhodujú

Deceuninck: Dizajn a farba – dva vnemy, ktoré rozhodujú

Hlavným predmetom činnosti firmy Deceuninck je navrhovanie, vývoj, extrudovanie a recyklácia PVC profilov pre stavebný priemysel. Svoje produkty ponúka spoločnosť už viac ako 70 rokov. Na českom, slovenskom a maďarskom trhu sa výrobky tejto belgickej firmy objavili prvýkrát v roku 1993. Odvtedy prešli značnými zmenami. O očakávaných zmenách na trhu a víziách do budúcnosti sme sa rozprávali s Ing. Radkom Slabákom, generálnym manažérom pobočky Deceuninck, spol. s r. o.

Mnohí tvrdia, že okná sú vstupom do duše domu. Riadite sa pri navrhovaní a výrobe vlastnou intuíciou alebo reagujete na požiadavky trhu?
Firma Deceuninck má svoj výrobný program zameraný na okenný profil. Jeho tvarová a farebná rôznorodosť dáva zákazníkovi možnosť dotvorenia tváre domu či bytu. Sme tí, ktorí sa zaoberajú oknom aj po dizajnovej stránke. Pri výbere nových okien je dizajn jeden z hlavných faktorov, ktorý ovplyvní rozhodnutie zákazníka.

Ponúkate len tradičné tvary alebo dokážete na požiadavky zákazníkov reagovať flexibilne?

Aký rozmer, tvar a farbu okno bude mať, ako bude pôsobiť z exteriéru a interiéru, to je len na rozhodnutí zákazníka. K správnemu rozhodnutiu však môže dospieť len na základe kompletných relevantných informácií a reálneho vizuálneho zážitku. Preto by mal každý predajca pracovať so vzorkami; to znamená mať na predajni k dispozícii vzorové okná, na ktorých môže zákazníkovi detailne vysvetliť tak technické vlastnosti, ako aj farebné a dizajnové riešenie okenných profilov.

Ktoré faktory by mal stavebník zohľadniť pri výbere otvorových výplní? A prečo?

Dôležité je určenie stavby. Či ide o rekonštrukciu panelového, alebo rodinného domu, či o novostavbu bytového, alebo rodinného domu, alebo o pasívne domy, ktoré v súčasnosti získavajú čoraz viac na popularite. Každému typu stavby zodpovedá celý rad rôznych riešení. Otvorové výplne musia spĺňať tepelnotechnické požiadavky ustanovené normatívnymi a právnymi predpismi, a tým prispieť k optimálnemu riešeniu stavby. Ďalej pri rekonštrukciách treba zohľadniť aj požiadavky na architektonické stvárnenie, aby sa vizuálne zachoval celistvý vzhľad fasády. Ponúkame celú škálu okenných profilov, ktoré sa hodia tak do rekonštruovaných panelových domov, ako aj do pasívnych domov.

Veľmi často diskutovanou otázkou sú výhody a nevýhody otvorových výplní s plastovým rámom v porovnaní s dreveným. Máte vy v tejto otázke jasno?

Na základe štatistických údajov možno konštatovať, že sa v Európe zvyšuje podiel plastových okien v rámci otvorových výplní (na úkor ostatných materiálov). Sú architektonicko-technické riešenia, pri ktorých je výhodnejšie použiť drevo, a sú také architektonicko-technické riešenia, pri ktorých je výhodné použiť plast. Každý z týchto materiálov má svoje výhody a nevýhody. Z pohľadu trhu, na ktorom pôsobíme sú otvorové výplne vyrobené z PVC vhodné na rekonštrukcie, pretože spájajú úžitkovú hodnotu s priaznivou cenou. Okrem toho mnoho zákazníkov uprednostňuje nízke nároky na údržbu, čo je jeden z dôležitých parametrov, ktoré by mali okenné konštrukcie spĺňať. Drevené okná sú z tohto pohľadu v nevýhode, pretože si vyžadujú častejšiu obnovu. Tretím tradičným materiálom, ktorý sa používa na výrobu rámových profilov, je hliník. Pre subtílnosť hliníkových rámových profilov preferujú hliník najmä architekti a projektanti pri návrhoch priemyselných a administratívnych budov.

Na trhu sa ale čoraz častejšie vyskytujú kombinácie materiálov – napríklad okno s PVC profilom s hliníkovým prekrytím určeným pre exteriér. Súčasťou našej ponuky je aj špeciálna povrchová fólia Plus, ktorá evokuje vzhľad hliníka a je medzi architektmi veľmi obľúbená.

V rámci Európskej únie nie je v platnosti technická norma, ktorá by stanovovala presné hodnoty súčiniteľa prechodu tepla Uw, pre pasívny dom. Nie je to v čase úspor energií a tlaku na trvalo udržateľné bývanie nedostatok?
Keď sa pozriem na normatívne predpisy a legislatívu Českej republiky, Slovenskej republiky a Maďarska, musím konštatovať, že sa ešte v mnohom odlišuje od celoeurópskej. Môže to byť nevýhoda, ale my to vidíme skôr ako výhodu, pretože každý región je niečím špecifický. Špecifické požiadavky sa kladú na otvorové výplne predovšetkým z pohľadu tepelnotechnických vlastností. Tie sú presne špecifikované v normatívnych predpisoch a podľa nášho očakávania by sa mali v najbližšom období sprísniť, predpokladám tak v horizonte ôsmich až desiatich rokov. Súvisí to okrem iného so záväzkom EÚ znížiť emisie CO2 do roku 2018. Toto sprísnenie môže byť natoľko výrazné, že sa môže naraz zvýšiť cena, pretože vlastnosti súčasných okenných a dverových systémov už nemusia novým požiadavkám vyhovovať. Na ich splnenie bude treba zmeniť a prispôsobiť výrobný program. V mnohých prípadoch by bolo lepšie, keby vývoj v oblasti noriem reflektoval reálnu situáciu na trhu, napríklad aj kúpyschopnosť obyvateľstva.

Ponúkate exkluzívny profil určený pre pasívne domy. Bude po prijatí legislatívnych opatrení štandardom?
Je otázne, akým smerom sa vydajú štandardy. Ak sa stanú všeobecne platnými štandardy stanovené pre pasívne domy, dôjde k výrazným zmenám na trhu. Z pohľadu konečného spotrebiteľa skôr k negatívnym, lebo sa to odrazí na náraste cien. V súčasnosti je tento profil nadštandardom a spĺňa najprísnejšie požiadavky: súčiniteľ prechodu tepla celým oknom vyrobeným z tohto profilu je nižší ako 0,8 W/(m2 . K). Profily určené pre pasívne domy, ktoré ponúkame, boli certifikované Inštitútom pre pasívny dom (Passivhaus Institut) IFT – Rosenheim so sídlom v Nemecku.

Prečo sa predpokladá úspech práve kompozitných materiálov? Nie je to ovplyvnené iba tým, že ide o ekologickú novinku?
Iba ekológiou to nie je… Súčasťou nášho sortimentu sú tiež kompozitné materiály, konkrétne pracujeme s materiálom Twinson.

Kategória, do ktorej tento materiál patrí, sa nazýva Wood Plastic Composite – kombinácia PVC a dreva. Na trhoch strednej Európy sme tento materiál predstavili v roku 2007 na terasovom systéme Twinson O-Ter­race a fasádnom systéme Twinson O-Face. V roku 2009 Deceuninck uviedol na trh ako novinku firmy terasový systém Twinson O-Terrace+. Kombináciou PVC a dreva sa dosahujú jedinečné vlastnosti. Zákazník získa užívateľsky veľmi príjemný materiál, ktorý sa neštiepi, takže sa pri montáži ani pri užívaní terasy neodlamujú triesky. Vďaka PVC sa dosahuje vysoká životnosť materiá­lu a nízke nároky na údržbu. Ide o kombináciu toho najlepšieho z obidvoch svetov – tak PVC materiálov, ako aj dreva.

Do akých priestorov je terasový systém určený a v čom vidíte jeho hlavné výhody?
Systém je vhodný najmä na použitie v exteriéri. Dodávame dva typy terasových dosiek. Prvý je určený pre rodinné domy, to znamená na zhotovenie menších terás, druhý je vhodný aj na komerčné využitie – na realizáciu developerských projektov, parkov, akvacentier atď. Každému segmentu trhu sme schopní ponúknuť špecifický typ terasovej dosky.

Ako ste povedali, ponúkate aj vonkajšie obklady. Sú obľúbené medzi odbornou verejnosťou?
Môžem povedať, že v ponuke obkladov vyrobených z kompozitných materiálov nemáme na trhu takmer konkurenciu. Výhody jeho použitia sú jednoznačné. Fasáda vytvorená pomocou nášho vonkajšieho obkladu už nevyžaduje dodatočnú povrchovú úpravu a navyše pôsobí esteticky a príjemne. Aj preto je tento systém obľúbený hlavne medzi architektmi.

Čo sa skrýva za názvom Deceuninck? Prečo by sa mal stavebník alebo zhotovovateľ rozhodnúť pre Deceuninck?
Meno firme prepožičali jeho zakladatelia. Deceuninck je meno rodiny, ktorá firmu v roku 1937 založila. Naša spoločnosť je kótovaná na burze, takže čo sa týka otvorenosti, sme vo vzťahu k investorom v rámci nášho segmentu skôr výnimka.

Kapacitu výroby a skladu aj logistiku orientujeme tak, aby sme zabezpečili dodávky pre všetky tri zeme, na trhoch ktorých pôsobíme – Česko, Slovensko a Maďarsko. Ponúkame širokú škálu výrobkov na výrobu okien a dverí a rovnako stavebné systémy. Kladieme dôraz na farebnú variabilitu sortimentu, dodávame celú škálu profilov v rôznych farebných odtieňoch.

Vo funkcii generálneho riaditeľa ste krátko. Je podľa vás výhodou, keď na post generálneho riaditeľa príde človek zvnútra?

Vnímam to ako výhodu. A to predovšetkým v časoch poznačených krízou. Výhodu vidím predovšetkým v tom, že pošas svojho pôsobenia vo firme na pozícii obchodného a marketingového riaditeľa som mal možnosť v priebehu troch rokov spoznať procesy aj zamestnancov. O úspechu a neúspechu firmy rozhodujú najmä ľudia. Teda tím ľudí, ktorý funguje veľmi dobre, a na ktorý sa môžem spoľahnúť.

Sedíte naraz na troch stoličkách generálneho riaditeľa v Česku, Slovensku a Maďarsku. Cítite rozdiely medzi týmito krajinami alebo sú si tak blízke, že trhové zákonitosti možno aplikovať vo všetkých troch krajinách rovnako?
Situácia na slovenskom, českom a maďarskom trhu je odlišná. Jednotlivé stratégie a aktivity pre tieto trhy vedieme ako oddelené agendy, aby sme mohli flexibilne reagovať na zmeny a prispôsobiť sa. Na všetkých zamestnancov sa v tomto ohľade kladú vysoké nároky.

Keby som to mal zhodnotiť, žiaľ, Maďarsko je z pohľadu krízy a negatívnych ekonomických ukazovateľov zasiahnuté najvýraznejšie. V Slovenskej republike sa kríza prejavila hlavne v rámci rekonštrukcií a novostavieb rodinných domov. Väčšie projekty, ktoré sú financované z fondov EÚ, na tom boli výrazne lepšie. Česká republika bola, naopak, poznamenaná poklesom väčších projektov rekonštrukcií, ale prepad v segmente rodinných domov bol menší.

Ktoré výrobky z vášho portfólia vyrábate v závode v Popůvkach pri Brne?
Zaoberáme sa finálnou povrchovou úpravou profilov okien a dverí aj povrchovou úpravou parapetov. Okenné profily poťahujeme, respektíve kašírujeme PVC renolitovou fóliou, ktorá tvorí finálny povrch okna. Parapetné dosky poťahujeme melamí­novou vrstvou prípadne renolitovou fóliou.

Vzťah dodávateľa a výrobcu okien je pre vašu spoločnosť kľúčový. Ako ho rozvíjate?
Medzi služby, ktoré zákazníkom poskytujeme, patrí napríklad systém elektronického obchodu. Prostredníctvom neho môže výrobca okien, náš zákazník, priamo nazrieť do skladových zásob a elektronickou cestou sortiment objednať. Ide o rýchlu a komplexnú dodávku, pretože okrem profilov vieme dodať aj výstuže a ďalšie doplnkové materiály.

V čase, ktorý je charakteristický nadbytkom kapacít a ostrou konkurenciou, sme sa rozhodli našim zákazníkom ponúknuť aj ďalšie výhody, napríklad marketingovú podporu. V tomto ohľade sme veľmi silní, pretože sa opierame o vlastné marketingové prieskumy. Zameriavame ich napríklad na nákupné správanie konečných spotrebiteľov alebo prístup architektov k oknám z PVC, prípadne ku kompozitným materiá­lom. Všetky získané informácie dôsledne analyzujeme a vyhodnocujeme. Takto spracované ich zákazníci ďalej používajú pri formulovaní vlastných marketingových aktivít.

Podľa prieskumov by mali výrobcovia klásť dôraz na potreby konečného zákazníka. Nie vždy to tak je. Preto sme vytvorili systém školení. Organizujeme ich dvakrát ročne a sú určené pre výrobcov aj predajcov, ktorí stoja v prvej línii a mali by byť schopní zákazníkovi poskytnúť všetky informácie súvisiace s výmenou okien, ako aj informácie o samotných vlastnostiach profilov. Navyše naši technici a obchodníci poskytujú individuálne školenia priamo vo firmách podľa ich konkrétnych potrieb. Je to jeden zo spôsobov, ako výrobcom a predovšetkým predajcom dodať know-how na riešenie ich vzťahu ku konečnému zákazníkovi.

Čo by ste označili za najdôležitejší prvok, ktorý je dôkazom kvality vašich výrobkov?
Je to rad ocenení za dizajn a technológiu, ktoré výrobky získali na odborných výstavách, ako aj pozícia, ktorú firma Deceuninck na trhu má.

Čo myslíte, ako sa bude vyvíjať trh v najbližšom období?
V strednodobom horizonte bude trh determinovaný tým, ako sa budú definovať tepelnotechnické požiadavky na otvorové výplne. Segment rekonštrukcií veľkých projektov panelových domov už dosiahol vrchol (minimálne v ČR) a v priebehu piatich až šiestich rokov bude dopyt klesať. A, naopak, porastie podiel menších zákaziek – novostavieb a rekonštrukcií rodinných domov. Samozrejme, bude sa meniť postoj zákazníkov ku kvalite.

Rozhovor pripravila Andrea Dingová
Foto: Daniel Veselský

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.