Budova 2 po obnove

Obnova bytových domov na základe analýzy životného cyklu

Obnova existujúcich budov na bývanie je jedným z najdôležitejších riešení z hľadiska úspor energie. Predmetná štúdia sa venuje posúdeniu vybraných referenčných bytových domov, ktoré reprezentujú väčšinu existujúceho bytového fondu, a to z hľadiska energetickej a …
image 93918 25 v1

Niet na čo čakať

Súčasný stav bytofondu na Slovensku si už vyžaduje rozsiahlejšiu údržbu či obnovu. Ide o nemalé investície, základom akéhokoľvek projektu revitalizácie bytového domu je preto financovanie.
image 91918 25 v1

Staršie bytové domy volajú po renovácii

Bytové domy si po rokoch užívania vyžadujú nielen bežnú údržbu, ale aj zásadnejšie opravy či rekonštrukčné práce, vrátane obnovy  fasád, často i so zateplením. Sú to nemalé investície, ktoré sa však obyvateľom v blízkej budúcnosti …