bytovy dom

Hydraulické vyváženie po zateplení

Účelom hydraulického vyváženia po zateplení je prispôsobiť výkon vykurovacej sústavy zmeneným tepelnotechnickým vlastnostiam domu po zateplení. Výkon vykurovacej sústavy možno zmeniť veľkosťou vykurovacích telies alebo znížením teploty vykurovacej vody, resp. znížením prietoku vykurovacej vody. Ak …
image 96316 25 v1

Nové budovy so starými chybami?

Sortiment armatúr, materiálov a technológií do vykurovacích sústav je v súčasnosti omnoho bohatší ako kedykoľvek v minulosti. Napriek tomu – alebo možno práve preto – sa v budovách postavených v nedávnej minulosti prejavujú funkčné poruchy vykurovania. Vo viacerých prípadoch sme …
image 93073 25 v1

Energetický audit výrobnej spoločnosti

Článok vznikol z podkladov záverečnej práce kurzu EUREM (European Energy Manager). Napriek všetkej snahe o zdokonalenie prevádzky a samotnej výroby tepla v spoločnosti MENERT – THERM možno predpokladať, že po detailnej analýze sa prejavia slabé stránky prevádzky a energetická náročnosť …