Partneri sekcie:

Vnútorné zateplenie minerálnou doskou (Pracovný postup)

Vnútorné zateplenie môže byť dôležitým faktorom v prípade požiadavky na zachovanie rozmanitosti vonkajšieho vzhľadu fasády a v prípadoch, ak sa na vonkajšiu stranu konštrukcie nedá dostať. Izolácie konštrukcií vykonávané zvnútra bežnými tepelnoizolačnými materiálmi bývali zdrojom vlhkosti, čo viedlo k diskreditácii vnútorného zateplenia.

Skladba systému vnútorného zateplenia stien

Skladba systému vnútorného zateplenia stien

 1. Pôvodné obvodové murivo
 2. Ľahká minerálna malta Multipor ľahká malta
 3. Minerálna tepelnoizolačná doska Multipor tepelnoizolačné dosky 600 × 500 mm alebo 600 × 390 mm
 4. Doska na ostenie Multipor tepelnoizolačné dosky 600 × 250 mm na zateplenie ostenia
 5. Skrutkovacia kotva Multipor univerzálne skrutkovacie kotvy, dĺžka 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275 mm
 6. Armovacia sieťka, napr. Vertex R 85 A 101, veľkosť oka: 10 × 10 mm
 7. Vápenno-cementová omietka, s označením GP podľa STN EN 998-1, triedy CS II

Čo budete potrebovať

 • Minerálna tepelnoizolačná doska: Multipor tepelnoizolačné dosky, 600 × 500 mm, spotreba: 600 × 500 mm = 3,4 ks/m2, m2 od 10,92 €
 • Ľahká minerálna malta: Multipor ľahká malta, spotreba: približne 3,3 kg/m2 na lepenie, 4 kg/m2 na omietanie, papierové vrece, 20 kg 21,12 €
 • Dosky na ostenie: Multipor tepelnoizolačné dosky, 600 × 250 mm na zateplenie ostenia, spotreba: 6,6 ks/m2, rozmery: 600 × 250 mm, hrúbka: 20/30/40 mm, kartón od 37,94 €
 • Vápenno-cementová omietka s označením GP podľa STN EN 998-1, triedy CS II
 • Konopná izolačná páska
 • Plastový nadstavec na zásuvku elektroinštalácie
 • Plastový kotviaci nadstavec
 • Špirálová kotva
 • Skrutkovacie kotvy: Multipor univerzálne skrutkovacie kotvy, Dĺžka 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235,
  255, 275 mm, balenie: 100 ks, ks od 0,76 €
 • Armovacia sieťka: napr. Vertex R 85 A 101, veľkosť oka: 10 × 10 mm
 • Náradie: dvojmetrová lata, nízkootáčkové elektrické miešadlo, plastová nádoba, oceľové zubové hladidlo (veľkosť zuba 10 až 12 mm), vodováha, meter, ceruzka, ručná píla s jemným zubom, brúsne hladidlo.

Pozor!

Brúsenie dosiek

Po zatuhnutí lepiacej malty sa môžu prebrúsiť hrany dosiek, aby sa odstránili drobné nerovnosti a výstupky. Brúsenie sa robí brúsnou doskou so skleným papierom, rovnosť sa kontroluje dvojmetrovou latou.

Prispôsobenie geometrii budovy do oblých či skosených tvarov je možné vykonať brúsnym hladidlom. Pred realizáciou ďalších vrstiev zatepľovacieho systému treba zbrúsený prach z povrchu dosiek dôkladne odstrániť.

Mechanické kotvenie

Pri vnútornom zateplení sa mechanické kotvenie zvyčajne nepoužíva. Projekt vnútorného zateplenia môže mechanické ukotvenie predpísať pri nedostatočne súdržnom podklade, prípadne na stropných konštrukciách. Mechanické kotvenie sa vykonáva na základe statického výpočtu, ktorý určí druh a počet príchytiek.

Do materiálov s nižšou objemovou hmotnosťou, napr. do dreva, sa otvor na kotvy vŕta bez príklepu. Pri voľbe dĺžky kotvy treba zohľadniť materiál, druh podkladu a skutočnú hrúbku omietky, aby sa dalo zaručiť dodržanie predpísanej min. kotviacej dĺžky príchytky do nosného podkladu. Mechanické kotvenie sa robí pri lepení obkladov na vnútornej strane konštrukcie.

Ostenia otvorov

Do ostení otvorov sa celoplošne vlepia tepelnoizolačné dosky alebo dosky na ostenia. Hrúbka dosiek na ostenie je od 20 mm. Dosky sa od rámu okna dilatačne oddelia vhodným, trvale pružným tmelom.

Vystuženie rohov

Na spevnenie rohov otvorov (rohy okolo okien a dverí) je potrebné použiť armovaciu tkaninu osadenú diagonálne do lepiacej malty. V rohoch otvorov sa aplikujú kusy armovacej mriežky (približne 250 až 600 × 250 až 600 mm).

Pred aplikáciou omietky

Pred aplikáciou omietky musia byť splnené nasledujúce predpoklady:

 • prilepenie tepelnoizolačných dosiek musí byť dostatočne vyzreté (2 – 3 dni po nalepení),
 • povrch tepelnoizolačných dosiek musí byť rovný, suchý a čistý,
 • škáry a poškodenia musia byť opravené (škáry do 2 mm nie je potrebné vyplniť),
 • napojenie na iné konštrukcie musí byť hotové (priestupy, ostenia okien, presahy na vnútorné konštrukcie),
  sú osadené výstužné profily so sklotextilnou sieťkou v rohoch a na osteniach otvorov.

Krok 1: Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, čistý a bez prachu. Pôvodné maľby sa odstránia, nesúdržné omietky sa nahradia. Nerovnosť podkladu môže byť max. 5 mm na bm. Na vyrovnanie sa použije vápenno-cementová omietka s označením GP podľa STN EN 998-1 triedy CS II. Všetky napojenia na pripojené konštrukcie sa oddilatujú.

01 Príprava podkladu
01 Príprava podkladu |

Krok 2: Malta na lepenie

Malta sa zmieša s vodou (7,5 l vody/20 kg vrece) a vymieša nízkootáčkovým elektrickým miešadlom do hladkej konzistencie. Nechá sa približne 5 minút odležať a opätovne sa premieša. Čas spracovateľnosti je približne 1,5 hodiny.

02 Malta na lepenie
02 Malta na lepenie |

Krok 3: Nanášanie lepiacej malty

Lepiaca malta sa nanesie rovnomerne na celú plochu tepelnoizolačnej dosky ozubeným hladidlom (zub 10 až 12 mm) s kolmou orientáciou na budúci smer posunu pri lepení dosky.

03 Nanášanie lepiacej malty
03 Nanášanie lepiacej malty |

Krok 4: Kontrola rovnosti podlahy

Pred lepením prvého radu dosiek sa skontroluje rovnosť podláh. Nerovnosti sa vyrovnajú tesniacou páskou. Prvý rad sa odporúča založiť na konopnej páske.

04 Kontrola rovnosti podlahy
04 Kontrola rovnosti podlahy |

Krok 5: Prvý rad dosiek

S lepením dosiek sa začne od spodného rohu steny. Dosky sa umiestňujú tesne na zraz k sebe a vzájomný presah škár vo väzbe je minimálne 250 mm. Doska sa nanesenou maltou priloží ku konštrukcii 30 až 40 mm od budúcej pozície dosky a mierne sa pritlačí.

05 Prvý rad dosiek
05 Prvý rad dosiek |