Partneri sekcie:

Murujeme s vápenno-pieskovými tehlami

image 66240 25 v1

Vápenno-pieskové murovacie prvky možno používať ako obvodové a vnútorné murivo na zhotovenie nosných, deliacich a výplňových konštrukcií. Ich objemová hmotnosť zaručuje pevnosť tehál v tlaku, ako aj akumulačné a akustické vlastnosti už pri menších hrúbkach nosných stien. Výsledné tepelnotechnické vlastnosti a celkový tepelný odpor stien určuje hrúbka zateplenia. Pred murovaním Na vyzretú betónovú základovú dosku sa v mieste budúcej obvodovej steny […]

Vápenno-pieskové murovacie prvky možno používať ako obvodové a vnútorné murivo na zhotovenie nosných, deliacich a výplňových konštrukcií. Ich objemová hmotnosť zaručuje pevnosť tehál v tlaku, ako aj akumulačné a akustické vlastnosti už pri menších hrúbkach nosných stien. Výsledné tepelnotechnické vlastnosti a celkový tepelný odpor stien určuje hrúbka zateplenia.

Pred murovaním

Na vyzretú betónovú základovú dosku sa v mieste budúcej obvodovej steny nataví pás asfaltovanej hydroizolácie. Pásy sa natavujú s presahom cez šírku muriva na budúce napojenie vodorovnej izolácie. Pred začatím murovania sa rozmeria rozmiestnenie budúceho muriva. Určí sa presná poloha vonkajších rohov hrubej stavby a na lepšiu orientáciu sa označí kriedou. Pomocou murárskej šnúry a vodováhy sa prenesením mier z lavičiek vyznačia na izolácii vonkajšie rohy. Pásmom sa prekontrolujú rozmery stavby. Nivelačným prístrojom sa zistia skutočné výšky v rohoch. Nerovnosti a výškové nepresnosti základovej konštrukcie sa vyrovnajú zakladacou vrstvou malty.

Na presné nanesenie maltového lôžka možno použiť zakladaciu súpravu. Pomocou rektifikačných skrutiek sa nastaví rovnaká výška. Rovinnosť sa prekontroluje pomocou vodováhy. Následne sa nastaví aj požadovaná šírka maltového lôžka v závislosti od hrúbky muriva (±1 cm) a opätovne sa skontroluje vodorovná poloha obidvoch líšt. Približne 2 m od prvej zakladacej sú­pravy sa umiestni druhá – medzi súpra­vy sa položí hliníková sťahovacia lata. Malta sa rozprestrie do pripraveného priestoru medzi dve zakladacie súpravy a latou sa sťahuje ku krajom, až vznikne rovná plocha. Prvá zakladacia súprava sa následne premiestni o 2 m od druhej. Pomocou laty a nivelačného prístroja sa malta opäť vyrovná do roviny a pomocou sťahovacej laty sa rozprestrie. Alternatívne možno použiť aj metódu založenia rohu v najvyššom nameranom mieste na minimálnu hrúbku malty (10 mm). Vrstvy malty v ďalších rohoch musia zabezpečiť potrebnú rovinu. Nasleduje murovanie medzi založenými rohmi pomocou murárskej šnúry a vodováhy.

Čo budeme potrebovať?

  • Vápenno-pieskové tehly

KMB SENDWIX 8 DF-LD, základná
248 × 240 × 248 mm, spotreba 16 ks/m2,
ks    2,01 €*
KMB SENDWIX 2 DF-LD, rohová
240 × 115 × 123 mm, spotreba 65 ks/m2,
ks    0,63 €*

  • Zakladacia malta

ZM 920, ZM 920 Z (so zimnou úpravou)
spotreba 18,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy 12 mm), papierové vrece, 40 kg    8,03 €
    (8,87 €, so zimnou úpravou)

  • Tenkovrstvová murovacia malta

Lepidlo SX – ZM 921, ZM 921 Z
(so zimnou úpravou)
spotreba približne 3,4 kg/m2 (hrúbka vrstvy 2 mm), papierové vrece, 25 kg    7,17 €
    (7,69 € so zimnou úpravou)

  • Asfaltovaný hydroizolačný pás
  • Náradie

hobľovaná lata s vyznačením výškového modulu
ručné elektrické miešadlo
nádoba na miešanie malty
zakladacia súprava
nivelačný prístroj a nivelačná lata
ručná kotúčová píla
štiepačka tehál
murárska lyžica
zubové hladidlo (výška zuba 3 mm)
gumené kladivo
vodováha
drevený meter a pásmo
hliníková sťahovacia lata dlhá 2 m
murárska šnúra
krieda
* Cenníková cena vrátane lepidla

Murujeme s vápenno-pieskovými tehlami foto - 01KMBeta

01 | Rozmeranie muriva
Na vyzretú betónovú základovú dosku sa v mieste budúcej obvodovej steny nataví pás asfaltovanej hydroizolácie. Pred začatím murovania sa rozmeria rozmiestnenie budúceho muriva. Určí sa presná poloha vonkajších rohov hrubej stavby a na lepšiu orientáciu sa označí kriedou.

Murujeme s vápenno-pieskovými tehlami foto - 02KMBeta5

02 | Určenie výšok
Pomocou murárskej šnúry a vodováhy sa prenesením mier z lavičiek vyznačia na izolácii vonkajšie rohy. Pásmom sa prekontrolujú rozmery stavby. Nivelačným prístrojom a latou sa zistia skutočné výšky v rohoch.

Murujeme s vápenno-pieskovými tehlami foto - 03KMBeta

03 | Hrúbka maltového lôžka
Nerovnosti a výškové nepresnosti základovej konštrukcie sa vyrovnajú nanesením zakladacieho maltového lôžka. Na presné určenie hrúbky a nanesenie malty možno použiť zakladaciu súpravu. Pomocou rektifikačných skrutiek sa nastaví rovnaká výška. Rovinnosť sa prekontroluje vodováhou.

Murujeme s vápenno-pieskovými tehlami foto - 04KMBeta

04 | Šírka maltového lôžka
Následne sa nastaví aj požadovaná šírka maltového lôžka v závislosti od hrúbky muriva (±1 cm) a opätovne sa skontroluje vodorovná poloha obidvoch líšt. Približne 2 m od prvej zakladacej súpravy sa umiestni druhá – medzi súpravy sa položí hliníková sťahovacia lata.

Murujeme s vápenno-pieskovými tehlami foto - 05KMBeta

05 | Maltové lôžko
Malta sa rozprestrie do pripraveného priestoru medzi dve zakladacie súpravy a latou sa sťahuje ku krajom, až vznikne rovná plocha. Prvá zakladacia súprava sa následne premiestni o 2 m od druhej. Pomocou laty a nivelačného prístroja sa malta opäť vyrovná do roviny a pomocou sťahovacej laty sa rozprestrie.

Murujeme s vápenno-pieskovými tehlami foto - 06KMBeta

06 | Prvá tehla
Pred uložením prvej tehly sa pomocou murovacej šnúry vytýči budúce vonkajšie líce obvodového muriva. Prvá tehla (Sendwix 2 DF-LD) sa kladie priamo do pripraveného maltového lôžka a vyrovná sa pomocou vodováhy. Polohu možno korigovať poklepaním gumeným kladivkom. Začína sa vždy od väzby rohov.

Murujeme s vápenno-pieskovými tehlami foto - 07KmBeta

07 | Murovacie lepidlo
Suchá maltová zmes sa sype do nádoby so zámesovou vodou (6,5 až 7 l na vrece) za stáleho miešania elektrickým ručným miešadlom s vrtuľou a mieša sa, až kým nevznikne homogénna zmes.

Murujeme s vápenno-pieskovými tehlami foto - 08KMBeta

08 | Rohová väzba
Prvá tehla sa očistí od prachu a iných nečistôt a zubovým hladidlom (výška zuba 3 mm) sa v hrúbke 2 mm nanesie spracovaná tenkovrstvová malta. Do malty sa uloží ďalší prvok s rovnakými rozmermi. Rovina sa skontroluje pomocou vodováhy a gumeného kladivka. Polohu možno korigovať maximálne do 8 minút po nanesení malty.

Murujeme s vápenno-pieskovými tehlami foto - 09KMBeta

09 | Hotový roh
Nasleduje uloženie základnej tehly. Na bočnú stranu spojených prvkov sa nanesie tenkovrstvová malta a priloží sa základná tehla. Prebytočnú maltu, ktorá po uložení tehly do maltového lôžka vytečie za hrany tehly, je potrebné stiahnuť murovacou lyžicou.

Murujeme s vápenno-pieskovými tehlami foto - 10KMBeta

10 | Prvý rad
Následne možno pokračovať v murovaní prvého radu. Od rohu a ostenia sa postupuje do strán po celom obvode stavby. Zvislé škáry sa pri použití prvkov so systémom pero a drážka na zvislých plochách nemaltujú. Prípadná medzera, ktorá vznikne, sa doplní presne odrezaným kusom zo základného prvku.

Murujeme s vápenno-pieskovými tehlami foto - 11KMBeta

11 | Druhý rad
Druhý rad sa začína podobne ako prvý – väz­bou pomocou dvoch rohových prvkov a ich uložením nad seba. Ich pôdorysná orientácia je v kolmom smere na tieto dva prvky v prvom, resp. predchádzajúcom rade.

Murujeme s vápenno-pieskovými tehlami foto - 12KMBeta

12 | Ďalšie rady
Nasleduje uloženie základnej tehly do tenkovrstvovej malty, pričom malta sa nanesie opätovne aj na zvislú plochu rohových prvkov. Nanáša sa pomocou zubového hladidla. Ostatné prvky sa už na zvislej ploche nemaltujú. Pokračuje sa v murovaní ako v prvom rade, teda od rohov a ostenia do strán.

Info o materiáli:

  • Murovací prvok z vápna a prírodného kremičitého piesku, pričom zmes vytvrdzuje účinkom pary za vysokého tlaku

Pozor!
Podmienky na murovanie
Maltu nespracúvajte pri teplotách vzduchu a murovacích prvkov pod +5 °C. Čerstvo vyhotovené murivo je potrebné chrániť proti predčasnému vysychaniu vylúčením prievanu, priameho slnečného žiarenia a pred nepriaznivým poveternostným vplyvom, napr. pred silným dažďom, nárazovým vetrom a účinkami mrazu. Je zakázané dodatočné pridávanie cudzích látok a preosievanie zmesi, ako aj spracovávanie už tuhnúcej zmesi. Ako zámesovú vodu možno použiť pitnú vodu alebo vodu v súlade s EN 1008.

TIP

Čas spracovateľnosti
Pri murovaní na lepidlo (tenkovrstvová malta) je potrebné zarobiť len také množstvo, aby ste ho stačili spracovať v predpísanom čase spracovateľnosti, teda minimálne do 1,5 hodiny.

TEXT + FOTO: KM Beta

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

KategórieTehly, tvárnice