Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Šéf SLOVIZOLU: Polystyrén má veľký potenciál, snažíme sa ho recyklovať

Roman Vavrík
Zdroj: Slovizol

Jedným z najčastejšie používaných tepelnoizolačných materiálov na zatepľovanie budov je bezpochyby polystyrén. O tom, na aké aplikácie je vhodný a aké sú jeho vyhliadky do budúcnosti, sme sa porozprávali s Romanom Vavríkom, konateľom spoločnosti SLOVIZOL.

Na Slovensku pôsobíte trinásť rokov. Ste firma s čisto slovenským kapitálom. Prečo ste sa rozhodli investovať práve do tejto komodity?

Hlavným dôvodom, prečo sme si vybrali práve polystyrén, bol fakt, že dvaja z troch spoločníkov mali skúsenosti s výrobou a predajom tejto komodity, ktoré získali na predchádzajúcich pozíciách. Aj vďaka tomu sme boli schopní odhadnúť potenciál tohto materiálu, čo len posilnilo naše rozhodnutie.

Možno považovať polystyrén za trvalo udržateľný stavebný materiál?

Áno, polystyrén má v oblasti svojho použitia pevné miesto už približne 50 rokov a verím v jeho používanie aj v ďalších rokoch. Aj keď sa polystyrén radí medzi plasty a povedzme si na rovinu, že ich renomé v súčasnosti nie je najlepšie, je zdravotne neškodný, bežne sa používa aj na balenie potravín, patrí medzi 100 % recyklovateľné materiály a jeho použitím sa pri zatepľovaní budov výrazne ušetria nielen náklady na vykurovanie, ale zároveň sa aj znižuje produkcia skleníkových plynov, a tým spomaľuje otepľovanie planéty. To sú hlavné argumenty, prečo si myslím, že má polystyrén aj v budúcnosti dobré vyhliadky.

Ako sa tento aspekt odzrkadľuje vo vašom výrobnom procese?

Čo sa týka výrobného procesu, našou snahou je postarať sa o to, aby bolo možné dosiahnuť 100 % recyklovateľnosť v bežnej praxi. To znamená dostať odpadový materiál zo stavieb naspäť do technologického procesu. Preto sa v poslednom čase snažíme nájsť spôsob, ako čo najjednoduchšie zabezpečiť, aby sa odpadový polystyrén dostal od našich zákazníkov späť na recykláciu. Tu zohráva, samozrejme, významnú úlohu aj informovanosť ľudí, aby vedeli, kde môžu odpadový polystyrén bez problémov odovzdať.

Pozor na normy

Ako reagujete na sprísňujúce sa požiadavky tepelnotechnických noriem?

Sprísňovanie tepelnotechnických noriem viedlo k niekoľkonásobnému nárastu hrúbky tepelnej izolácie. Stačí sa vrátiť do nedávnej minulosti a spomenúť si na to, že zatepľovanie polystyrénom s hrúbkou 50 mm bolo dlhé roky skoro dogmou. Dnes hrúbka 200 mm a viac nie je ničím výnimočným. Osobne si však myslím, že hrúbka tepelnej izolácie má svoje limity. Je potrebné ju určite navrhovať s ohľadom na efektívnosť zateplenia vo vzťahu k ostatným stavebným prvkom.

V posledných rokoch sa do popredia dostáva aj tzv. grafitový polystyrén, ktorý má ešte lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako biely, čo umožňuje znížiť hrúbku izolácie pri zachovaní tepelnotechnických požiadaviek stavby. Preto máme tento moderný materiál zaradený do výrobného programu už niekoľko rokov.

Čo je dôležité zohľadniť pri výbere tepelnej izolácie na zateplenie obvodového plášťa budovy?

Pri výbere tepelnej izolácie je potrebné zohľadniť viacero faktorov. V prvom rade je to legislatíva, ktorá určuje požiadavky na použitie tepelnoizolačných materiálov na budovách. Potom je to samotná hrúbka izolácie, ktorú je dôležité posudzovať aj z hľadiska statického účinku na budovu. Niektoré druhy izolačných materiálov majú totiž veľkú objemovú hmotnosť a pri použití väčších hrúbok tepelnej izolácie neúmerne narastá záťaž obvodového plášťa budovy. Vysoká hmotnosť má, samozrejme, za následok aj zhoršenú manipulovateľnosť s tepelnou izoláciou.

Zároveň je potrebné brať do úvahy aj to, ako sa s daným materiálom pracuje a aký je predpísaný spôsob ochrany pracovníka pri jeho aplikácii. Zatiaľ čo pri práci s polystyrénom môžete pracovať v krátkom tričku, pri niektorých iných tepelnoizolačných materiáloch je potrebné použiť ochranné pracovné prostriedky ako celotelový ochranný oblek a respirátor na tvár. No a v neposlednom rade zohráva pri výbere tepelnej izolácie dôležitú úlohu aj cena tepelnoizolačného materiálu. Tu má polystyrén veľkú výhodu, pretože cenovo patrí k lacnejším stavebným materiálom, ale svojimi vlastnosťami k tým najlepším.

Prečo nie je možné použiť na zatepľovanie obvodových plášťov budov akýkoľvek polystyrén?

Na výrobky na báze expandovaného polystyrénu (EPS) sa vzťahuje tzv. aplikačná norma, ktorá presne definuje, aký druh polystyrénu je vhodný na aký konkrétny účel zateplenia. Na zateplenie obvodového plášťa je tak potrebné použiť fasádny polystyrén a na zateplenie podlahy zas podlahový. Aby som bol konkrétny, na fasádny EPS sú kladené zvýšené požiadavky na presnosť a stabilizáciu materiálu a pri podlahovom sa vyžaduje zvýšená odolnosť proti zaťaženiu v tlaku. Z nášho portfólia je na zateplenie obvodového plášťa určený EPS 70F, 80 F a 80F grafit a na zateplenie podlahy EPS 100, EPS 150 a EPS 200.

evropske aktivity ceskych vyrobcu azpracovatelu penoveho polystyrenu eps

Aké vlastnosti by mal spĺňať polystyrén vhodný na zateplenie plochej strechy?

Ako som spomínal, vlastnosti jednotlivých typov polystyrénu v závislosti od ich účelu použitia rieši aplikačná norma. Pri strechách je dôležité vedieť, ako bude plochá strecha zaťažovaná, teda či bude pochôdzna alebo nie, či budú na streche umiestnené nejaké ťažké predmety atď. Podľa týchto parametrov sa potom navrhuje konkrétny typ podlahového EPS.

Za akých podmienok je možné klásť polystyrén na existujúce asfaltované hydroizolačné pásy, ktoré tvoria vrchnú vrstvu strešného plášťa budovy?

Pri tomto spôsobe aplikácie je potrebné poznať zloženie a obsah organických rozpúšťadiel v asfaltových pásoch. V minulosti sa používali rozpúšťadlá s obsahom benzénu, ktorý rozpúšťa polystyrén, preto vznikali aj fámy, že sa EPS vyparuje, stráca a podobne. Myslím si, že v súčasnosti sa tieto rozpúšťadlá už nepoužívajú, ale vždy je lepšie si tento údaj overiť priamo u predajcu asfaltovaných pásov.

Aj väčšie zákazky

Kedy má reálne opodstatnenie použitie sivého polystyrénu s obsahom grafitu?

Najväčším prínosom sivého alebo grafitového EPS je možnosť použitia menšej hrúbky pri zachovaní tepelnoizolačných vlastností. Z toho vyplývajú aj jeho aplikačné možnosti. Svoje využitie tak nachádza napríklad medzi krokvami v podkroví, v podlahách, pri ktorých sme limitovaní hrúbkou, v stenách drevodomov a pod.

Na akom princípe máte založenú distribúciu výrobkov? Predávate len cez veľkoobchodné siete alebo aj cez siete maloobchodných stavebnín?

Distribúciu výrobkov máme založenú na úplne jednoduchom systéme, ktorý pozostáva z troch základných krokov: objednávka – výroba – vývoz. Čo sa týka portfólia zákazníkov, ide o veľkoobchodné siete, stavebniny, realizačné firmy, ale aj menších podnikateľov.

Ako máte nastavenú komunikáciu s klientmi?

Komunikáciu s klientom riešime štandardne objednávkami cez e-mail.

Ako rýchlo dokážete reagovať na dopyt pri väčších objemoch?

Z hľadiska výrobných a skladových kapacít sme na tom veľmi dobre, preto nemáme problém reagovať operatívne aj na veľkoobjemové zákazky.