Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant

Nové číslo časopisu TZB Haustechnik 5/2016

image 86641 25 v1

Od 4. novembra je v predaji nové číslo časopisu TZB Haustechnik 5/2016. Špeciálom čísla je meracia, regulačná a riadiaca technika. Zo širšieho pohľadu sa venujeme správnemu nastavovaniu vykurovacích systémov či riadeniu vykurovania s rôznymi zdrojmi tepla.

Svoj priestor dostáva aj modernizácia MaR systémov a téma riadenia techniky prostredia v nZEB budovách. Zaujímavým doplnkom je pohľad z teplárenstva – na dispečerské riadenie odovzdávacích staníc tepla.
S touto oblasťou súvisí aj rubrika realizácie, kde v jednom z článkov predstavujeme dánsku školu, na ktorej sa podarilo dosiahnuť zdravé vnútorné prostredie aj vďaka riadiacemu systému.
Ako zvyčajne, veľký priestor dostávajú články súvisiace s úsporou energie – či už ide o predstavenie solárneho systému v Spojenej škole D. Tatarku v Poprade, ocenenej mikroelektrárne WAVE alebo možností, ako dosiahnuť takmer nulovú potrebu energie pri komplexne obnovených budovách.

Komentáre