Partneri sekcie:

Strecha chráni celý objekt

image 89954 25 v1

Jedným z typov strešných konštrukcii, je „plochá strecha“, ktorá je podľa harmonizovanej normy strecha so sklonom krytiny do 10°. Je tvorená samotnou nosnou konštrukciou (teda stropom najvyššieho podlažia) a strešným plášťom (ktorý sa skladá z parozábrany, tepelnej izolácie, hydroizolácie, a prípadne z iných vrstiev, podľa charakteru strechy).

Ploché strechy je možné deliť z viacerých hľadísk. Základné delenie plochých striech:

1. Z hľadiska konštrukčného zloženia vrstiev:
• strechy s bežným poradím vrstiev,
• strechy s obráteným poradím vrstiev,
• strechy duo so zmiešaným poradím vrstiev,
• pochôdzne strechy (terasy),
• pojazdné strechy (sem zaraďujeme aj parkoviská na streche),
• vegetačné strechy (nazývané často aj „zelené strechy“).

2. Podľa skladby strešného plášťa:
• jednoplášťové,
• dvojplášťové,
• viacplášťové.

3. Podľa využitia:
• účelové (pochôdzne – terasa, pojazdná, vegetačná),
• bez ďalšieho využitia (nepochôdzna).

Na Slovensku sa realizácia plochých striech rozšírila s výstavbou panelákov, neskôr sa ploché strechy začali používať aj výstavbe pri rodinných domoch. Pri administratívnych budovách ide o najbežnejší typ strechy. Neskôr sa ploché strechy na istý čas takmer prestali používať. V posledných rokoch sa však ploché strechy dostali opäť do povedomia, najmä pri realizácii nízkoenergetických a pasívnch domov.

Veľkou výhodou plochých striech je ich jednoduchá konštrukcia. Najviac používaným typom plochej strechy je plochá strecha s bežným poradím vrstiev. Na nosnej konštrukcii sa vytvorí spádová vrstva. Táto zabezpečuje, aby voda na streche trvalo nestála, ale odtekala do úžľabí alebo strešných vtokov. Na spádovú vrstvu sa položí parozábrana a po nej nasleduje tepelná izolácia a samotná hydroizolácia, prípadne ďalšie vrstvy strešnej skladby, v závislosti od samotného návrhu plochej strechy.
Pri návrhu a neskoršej realizácii skladby plochej strechy je treba venovať veľká pozornosť výberu hydroizolačnej vrstvy. V súčasnosti sú dostupné na trhu rôzne druhy hydroizolačných materiálov, ako napr. asfaltové pásy, umelohmotné fólie z mäkčeného polyvinylchloridu (mPVC), termoplastického polyolefínu (TPO), prípadne syntetické kaučukové membrány (EPDM).

Pri realizácii hydroizolácie je veľmi dôležité dodržiavať správne technologické postupy, určené výrobcom hydroizolácie.
Naša spoločnosť dodáva a aplikuje rôzne druhy hydroizolačných materiálov. Dlhoročné skúsenosti v oblasti realizácie hydroizolácii plochých striech sme dosiahli s dodávateľom hydroizolačných materiálov výrobcu Firestone (pôvodom z USA). Pri novostavbách a zároveň aj pri rekonštrukciách skladieb plochých striech aplikujeme veľké množstvo metrov štvorcových z materiálov na báze TPO a EPDM.

strešný systém FIRESTONE (USA) – jednovrstvový systém na báze EPDM:
Ide o jednovrstvový strešný systém, na báze EPDM = Etylén-Propylén-Dién-terpolymér (vulkanizovanej gumy). Základom systému je EPDM membrána. Tento strešný systém patrí medzi tzv. bezúdržbové systémy. Výhodou systému je, že nevyžadujú prakticky žiadnu údržbu počas celej svojej životnosti – cca 50 rokov. Medzi ďalšie prednosti EPDM membrány patrí vynikajúca paropriepustnosť, hmotnosť membrány cca 1,40 kg/m2. Aj napriek tomu má vysokú odolnosť voči prepichnutiu a pretrhnutiu. Pri ťahu je schopná zväčšiť svoje pôvodné rozmery až o 300 %, čím hravo absorbuje všetky napätia v hydroizolačnom systéme, ktoré vznikajú či už od kolísania teploty (odoláva teplotám od -40 do + 230 0C), alebo dilatačných pohybov budovy. EPDM je materiál odolný voči UV žiareniu bez ochranných náterov. Ani po rokoch nie sú viditeľné známky starnutia vplyvom UV žiarenia aj pri trvalom vystavení intenzívnemu slnečnému žiareniu. Samozrejmosťou je vyhotovenie detailov vyskytujúce sa na streche podľa technologických predpisov výrobcu.

Systémy:
Balastovaný systém (so záťažou zo štrku, dlažby, zeminy, alebo iné)
Obrátená strecha (systém vhodný napr. pre terasy)
Plnoplošne lepený systém
Mechanicky kotvený systém

strešný hydroizolačný systém Firestone TPO – jednovrstvová hydroizolačná termoplastická polyolefínová fólia – (Firestone UltraPly TPO)

Polyolefínové fólie boli prvýkrát použité v 70tych rokoch pre podzemné stavby a tunely. Taktiež sa začali používať v automobilovom priemysle. Pre strešné použitie boli prvé TPO vyrobené v roku 1986 a zároveň namontované prvé strešné skladby. Vystužená strešná fólia TPO v sebe kombinuje odolnosť gumy proti starnutiu s jednoduchosťou teplovzdušného zvárania. Úspech TPO fólií je dosiahnutý aj vďaka následujúcim výhodám:
– priaznivé k životnému prostrediu
– použitie od chladného počasia na Sibíri až po horúcu a vlhkú severovýchodnú klímu Ázie
– vynikajúca životnosť a trvanlivosť

Systémy TPO:
Balastovaný systém (so záťažou zo štrku, dlažby, zeminy, alebo iné)
Obrátená strecha (systém vhodný napr. pre terasy)
Plnoplošne lepený systém
Mechanicky kotvený systém

Pre dlhú životnosť strešnej skladby Vašej plochej strechy Vám ponúkame naše dlhoročné skúsenosti, poradenstvo, návrh a samotnú realizáciu.

V prípade Vášho záujmu o bližšie technické informácie, poradenstvo, nás kontaktujte:
www.mediderma.sk, mediderma@mediderma.sk
tel.: 037-6512 351-3
MEDIDERMA spol. s r. o.
Dlhá 118, 949 01 Nitra

KategórieStrecha