image 90841 25 v1

Opakujúce sa poruchy šikmých striech – ako ďalej?

Konštrukčné skladby šikmých striech sa za posledné roky zmenili. Spolu s tým súvisia aj poruchy, ktoré sa veľmi často opakujú, pričom mnohokrát nejde o poruchy zapríčinené výhradne pokrývačmi. V dôsledku čoho teda poruchy vznikajú, kto …
tenzometria drevenych konstrukcii katedraly sv. martina

Tenzometria drevených konštrukcií Katedrály sv. Martina

Tenzometrické merania na nosnej konštrukcii dreveného krovu nad presbytériom Katedrály sv. Martina v Bratislave sa vykonali v rámci tepelnej sanácie (termosanácie) spomenutej konštrukcie. Termosanácia je moderná metóda sanácie drevených konštrukcií, ktorá je zameraná na likvidáciu drevokazného hmyzu …
poruchy striech z asfaltovych sindlov

Poruchy striech z asfaltových šindľov

Asfaltové šindle patria už mnoho rokov k tradičným strešným krytinám, ktoré majú svoje miesto na trhu vďaka svojej flexibilite, mechanickým vlastnostiam, životnosti, rozsahu použiteľnosti, početnosti farebných a tvarových modifikácií, hmotnosti a použiteľnosti v nízkych sklonoch strešných plášťov. Napriek tomu, …
diagnostika plochych striech prakticke skusenosti

Diagnostika plochých striech – praktické skúsenosti

Stavebné konštrukcie vytvárajú obal budovy, ktorý oddeľuje vonkajšie a vnútorné prostredie. Obvodová konštrukcia chráni vnútorné prostredie pred poveternostnými vplyvmi a zároveň je aj bariérou proti vode, ktorá je najväčším nepriateľom stavby. Vo väčšine prípadov bráni zrážkovej vode …
predlzenie zivotnosti strechy bytoveho domu

Predĺženie životnosti strechy bytového domu

Strechy bytových domov volajú o pomoc. Nevzhľadná fasáda so zlými tepelnoizolačnými vlastnosťami či hrozivý stav strechy sú smutnou realitou väčšiny slovenských panelákov. Do rekonštrukcie bytových domov putujú v súčasnosti nemalé finančné prostriedky. Dôvodom je snaha o zvýšenie energetickej …
analyza poruch a sanacia stresneho plasta obchodneho centra

Analýza porúch a sanácia strešného plášťa obchodného centra

Výskyt porúch plochých striech na strešných plášťoch realizovaných v období pred desiatimi rokmi vedie k nutnosti ich podrobnej analýzy. Sanácia týchto porúch technicky nesprávnym riešením by mohla mať ďalekosiahle dôsledky nielen na priestory umiestnené bezprostredne pod strechou, …
poruchy sikmych striech

Poruchy šikmých striech

Poruchou možno označiť zlyhanie niektorej zo základných funkcií strechy. Aké sú najčastejšie poruchy striech a prečo k nim dochádza? V článku prinášame komplexný pohľad na problematiku porúch strešnej konštrukcie aj s návrhmi na ich elimináciu.
alternativa pri oprave striech

Alternatíva pri oprave striech

Hlavnými nepriateľmi šikmej strechy sú čas a poveternostné vplyvy, ktorým musí strecha dennodenne odolávať. Strecha patrí k najnamáhanejším konštrukciám domu a jej životnosť je obmedzená. Skôr či neskôr každá strešná krytina podľahne času a objavia …
Poruchy nadstavieb plochých striech z pohľadu súdneho znalca

Poruchy nadstavieb plochých striech z pohľadu súdneho znalca

Nadstavby na plochých strechách bytových domov sú z hľadiska ďalšieho využitia zastavaných plôch významným prvkom šetriacim životné prostredie. Z architektonického hľadiska pomáhajú oživiť mnohé mestské sídliská. Ďalšou možnosťou, ako využiť ploché strechy, sú menej používané novovytvorené zelené …
Poruchy vikierov ako súčastí šikmej strechy

Poruchy vikierov ako súčastí šikmej strechy

Vikiere sú v súčasnosti pomerne častým riešením presvetlenia zobytneného podkrovia šikmých striech. Návrh ich konštrukcie i samotná realizácia si však vyžadujú dôslednosť, v opačnom prípade sa často stávajú zdrojom vážnych problémov vo funkčnosti strechy tak, ako to bolo …
Príčiny porúch šikmých striech v praxi

Príčiny porúch šikmých striech v praxi

Nájsť spoločného menovateľa vzniku porúch šikmých striech nie je vôbec jednoduché. Zo skúseností expertných a znaleckých kancelárií vyplýva, že kvalita strešnej konštrukcie objektu vo všeobecnosti závisí od zodpovedného a individuálneho prístupu ku každej zhotovovanej streche zo strany …
Degradácia vláknocementu v extrémnych podmienkach

Degradácia vláknocementu v extrémnych podmienkach

Výskyt porúch na strechách s vláknocementovou krytinou v extrémnych okrajových podmienkach vonkajšieho aj vnútorného prostredia vedie k nevyhnutnosti ich podrobnej analýzy. V praxi sa ukazuje, že veľký podiel na poruchovosti majú vlastná projektová dokumentácia, nedostatočný tepelnotechnický návrh, nesprávna voľba …
Rizikové miesta na šikmej streche

Rizikové miesta na šikmej streche

So strechami a problémami okolo striech sa stretávame skoro každý deň. Všetky, i tie najmenšie chyby, ktoré vzniknú pri realizácii, treba odstrániť za cenu veľkých finančných nákladov. A preto je dôležité si uvedomiť, čo môže …
Moderné riešenia na staré neduhy

Moderné riešenia na staré neduhy

Konštrukcie plochých striech zaznamenávajú v poslednom období výrazný progres. Neustále sa objavujú dokonalejšie materiály na zateplenie, odvetranie a hydroizoláciu plochej strechy, vyžadujú si však aj vhodnú skladbu a odbornú aplikáciu. Ako je to s praktickým …