Partneri sekcie:

Hydroizolácia strechy tekutým plastom

image 88832 25 v1

Na vytvorenie priemyselných podláh v budovách všeobecného záujmu i dekoratívnych podláh v potravinárskom priemysle (vo výrobných halách) možno použiť rozličné podlahové systémy. Jedným z vhodných materiálov je aj tekutý plast. Ten zároveň vďaka svojim vlastnostiam plní funkciu kompletného hydroizolačného systému, preto nachádza využitie aj pri opravách alebo novostavbách plochých či šikmých striech, ako aj spodnej stavby.

Príprava podkladu

Aby sa dosiahli požadované vlastnosti, je potrebné dodržať výrobcom stanovený technologický postup. Pred aplikáciou tekutého plastu sa musí dôkladne očistiť povrch. Je nevyhnutné odstrániť prach, zeminu, povlak, cementové mlieko a ďalšie voľné telesá, a to pomocou mechanických nástrojov, kief a škrabiek. Očistenú plochu sa odporúča následne umyť tlakom vody. Pri utesňovaní základových stien, nádrží, bazénov, tunelov a podobne sa odoporúča zaplombovať diery v rozperkách, uzáveroch alebo kovových doštičkách.

Aplikácia

Tekutý plast sa nanáša štetcom, valčekom alebo nástrekom. Na pripravený podklad sa odporúča naniesť jednu alebo viac vrstiev. Ďalšia vrstva sa môže naniesť na poklad vždy až po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Konečná hrúbka tekutého plastu nesmie byť menšia ako 1 mm, aby bolo ošetrenie účinné. Čím je finálna vyschnutá vrstva hrubšia, tým je odolnejšia. Tekutý plast sa môže nanášať na akýkoľvek druh podkladu aj na nepravidelné a nerovné plochy.

Po otvorení plechového uzáveru sa tekutá zložka dôkladne vymieša elektrickým miešadlom s práškovou zložkou v pomere 1 : 1 (tekutá zložka a prášok (na ¼ objemu tekutej zložky sa použije ¼ objemu prášku), až kým zmes začne bublinkovať. Je potrebné vymiešať len také množstvo, ktoré je možné naniesť v čo najkratšom čase (20 až 30 minút) v závislosti od veľkosti podkladu.

Tekutý plast sa preto odporúča zarábať po menších častiach, v menšej čistej plastovej nádobe. Zmes je pripravená na použitie ihneď. Zamiešaný materiál treba okamžite použiť, inak vyschne. Zarobený tekutý plast v nádobke schne tak rýchlo ako aplikovaný na podklad. Preto musí byť aplikácia rýchla.

01 | Očistenie podkladu
Z podkladu sa pomocou mechanických nástrojov, kief a škrabiek odstráni prach, zemina, povlak, cementové mlieko a ďalšie voľné telesá. Následne sa očistená plocha umyje tlakom vody.

02 | Vodotesná membrána
Na pripravený podklad sa celoplošne mechanicky naktoví vodotesná membrána.

03 | Prelepenia spojov
Spoje vodotesnej membrány sa spoja a utesnia samolepiacou butylovou páskou. Z pásky sa odstráni krycia fólia a aplikuje sa priamo na povrch. Dôkladne sa pritlačí rukou alebo polotvrdým valčekom.

04 | Zamiešanie tekutého plastu
V menšej čistej plastovej nádobe sa spoločne zmiešajú zložky A a B tekutého plastu v množstve, ktoré sa ihneď spotrebuje. Po otvorení plechového uzáveru sa tekutá zložka dôkladne vymieša elektrickým miešadlom s práškovou zložkou v pomere 1 : 1, až kým nezačne zmes bublinkovať.

05 | Utesnenie spojov
Tekutý plast sa nanesie pomocou štetky na spoje tesniacej membrány prelepené tesniacou páskou v hrúbke minimálne 1 mm.

06 | Utesnenie priestupov
Vrstva tekutého plastu sa nanesie aj v mieste priestupov cez plochú strechu.

07 | Zaschnutie utesnených spojov
Tekutý plast sa nanáša do teploty maximálne +20 °C. Zatreté spoje a priestupy sa nechajú zaschnúť. Čas vytvrdnutia je 20 minút.

08 | Celoplošný nástrek
Následne sa na celú zaizolovanú plochu strešnej konštrukcie nanesie štetcom alebo striekacím zariadením tesniaca membrána (tekutá guma).

09 | Zaschnutie vodotesniacej membrány
Tekutá guma zasychá okamžite po ukončení aplikácie. Úplné zachnutie je do 24 hodín pri 20 °C a pri relatívnej vlhkosti okolitého vzduchu 50 %. Aplikuje sa pri teplotách od +5 °C do +30 °C bez očakávania dažďa v nasledujúcich 24 hodinách. Nesmie sa aplikovať pri teplotách dosahujúcich bod mrazu.

Info o materiáloch:

 • špeciálna vodotesná membrána, UV stabilná 6 mesiacov
 • Vodoodolný elastický tekutý plast obsahujúci metylmetakrylát 2 – etylhexyl, butylakrylát, zeolit (bez obsahu azbestu) a ďalšie zložky s vysokou a trvalou schopnosťou pružnosti a odolnosti proti oderu
 • Tekutá guma – hydroizolačná jednozložková náterová hmota, okamžite pripravená na spracovanie, vysokoelastická, po aplikácii vytvára bezšvovú monolitickú membránu

Čo budete potrebovať

 • Tekutý plast
  ALF FLEX FLOOR sivý
  spotreba: 0,5 až 2 kg/m2, plechové vedrá (zložka A + zložka B), 5 a 10 kg, 10 kg        130 €
 • Vodotesná membrána
  ALFEMA ALF G400
  šírka: 3 m, dĺžka: 10 m, plošná hmotnosť 400 g/m2, m2    4,20 €
 • Vodotesná páska
  ALF páska samolepiaca
  šírka: 80 mm, hrúbka: 1 mm, dĺžka: 30 bm, balenie    40 €
 • Kotvy
 • Celoplošný nástrek
  TEKUTÁ GUMA ALF TG500 sivá
  spotreba: 0,5 až 2 kg/m2 (1 kg/m2 pre hrúbku 1 mm), farba: sivá, bordo, biela, čierna, modrá, rozťažnosť: 560 %, plastové vedro 3, 5, 10 a 20 kg, 20 kg    175 €
 • Náradie a pomôcky
  metla
  kefa
  odlamovací nôž
  polotvrdý valček
  elektrické miešadlo
  plastová nádoba
  štetka
  striekacie zariadenie
  ochranný odev
  ochranné rukavice z PVC alebo gumy
  monookuliare
  obuv odolná proti chemikáliám

POZOR!
Skladovanie

Skladujte iba nezmiešaný materiál v pôvodných obaloch.

Vetranie priestoru

Priestor, kde sa bude tekutý plast aplikovať, musí byť dostatočne vetraný.

TIP
Zabránenie znehodnuteniu zvyšného balenia

Po odobraní komponentov A a B tekutého plastu treba obidve balenia okamžite uzavrieť. Tým sa zabráni ich znehodnoteniu.

TEXT: spracované z podkladov Alfema Slovakia
FOTO: Alfema Slovakia

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2016.