Ochrana vlhkého muriva proti vzlínajúcej vlhkosti

Partneri sekcie:

Častým problémom starých, ale i nových domov je vlhkosť. Tento problém je spôsobený nedostatočnou alebo nesprávne zrealizovanou hydroizoláciou.

Krok 10: Vrstva hrubej omietky

Čerstvá zmes odvlhčovacej omietky sa nanesie pomocou murárskej lyžice na podklad tak, aby sa pokrylo max. 60 % povrchu.

10 Vrstva hrubej omietky
10 Vrstva hrubej omietky

Krok 11: Zmes na strednú omietku

Do plastovej nádoby sa nalejú 2/3 predpísaného množstva vody (5 l/25 kg vrece) a v rovnomernom množstve sa postupne počas miešania prisypáva suchá zmes odvlhčovacej omietky tak, aby nevznikli zrazeniny. Mieša sa, až kým nevznikne homogénna zmes (4 až 6 min.) a pridá sa zvyšná voda.

11 Zmes na strednú omietku
11 Zmes na strednú omietku

Krok 12: Nanesenie strednej omietky

Najskôr 1 hod. po aplikácii hrubej
kontaktnej vrstvy odvlhčovacej omietky sa nanesie murárskou lyžicou v jednej vrstve stredná omietka.

12 Nanesenie strednej omietky
12 Nanesenie strednej omietky