Partneri sekcie:
Milochov

Vplyv železničného tunela Milochov na okolité prírodné prostredie

Príspevok sa venuje výsledkom geotechnického a hydrogeologického monitoringu počas projektovej prípravy a realizácie tunela Milochov. Je zameraný na technické riešenie zabezpečenia svahov východného portálu a ich interakciu s okolitým horninovým prostredím.
Pohľad na portál

Realizácia južného portálu tunela Bikoš

Južný portál tunela Bikoš sa nachádza v km 1,6705 rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat. Táto komunikácia je súčasťou severojužného dopravného prepojenia rýchlostnou cestou R4 v úseku štátna hranica SR/PR – Vyšný Komárnik – …
Obr. 7 Súčasný stav

Práce na východnom portáli tunela Milochov

Portály sú v prípade železničných tunelov nevyhnutnou súčasťou stavebného diela. Majú architektonickú, statickú a obslužnú funkciu tunelovej stavby a sú výzvou pre odbornosť projektanta a schopnosti realizačnej firmy.
Obr. 4 Tunel pripravený na užívanie

Tunel Žilina preveril profesionalitu aj technické zázemie realizátora

Od začiatku výstavby tunela Žilina musela spoločnosť Metrostav v úlohe zhotoviteľa riešiť nepriaznivé okolnosti v podobe extrémne náročných inžinierskogeologických podmienok. Práce, ktoré si vyžadovali technologickú disciplínu, realizovala vlastnými kapacitami aj technickým zázemím.
Obr. č. 4 Finálny tunel pripravený k užívaniu

Tunel Žilina preveril profesionalitu i technické zázemie realizátora

Od začiatku výstavby tunela Žilina musela spoločnosť Metrostav v úlohe zhotoviteľa riešiť nepriaznivé okolnosti v podobe extrémne náročných inžinierskogeologických podmienok. Práce náročné na technologickú disciplínu realizovala spoločnosť vlastnými kapacitami a technickým zázemím.
Tunel Prešov

Práce na Tuneli Prešov idú do finále

Práce na výstavbe diaľničného úseku D1 Prešov, západ -– Prešov, juh napredujú podľa plánu. Spoločnosť Metrostav plánuje dokončiť väčšinu stavebných prác do konca roka.