Partner sekcie:
  • METROSTAV

Ing. Branislav Lukáč: mať vždy pri sebe správnych ľudí

image 63927 25 v1

Začiatkom predchádzajúceho roka došlo k zmene na vedúcej pozícii v jednej z najvýznamnejších stavebných firiem na Slovensku, v spoločnosti STRABAG, s. r. o. Novým konateľom sa stal Ing. Branislav Lukáč, s ktorým sme sa rozprávali o jeho doterajšom pôsobení a ďalšom smerovaní spoločnosti.

Ako prebiehali prvé mesiace, ktoré ste strávili na pozícii konateľa spoločnosti STRABAG? Môžete povedať, že ide o naplnenie vašich ambícií?

Predtým som pôsobil ako riaditeľ pobočky spoločnosti STRABAG, Oblasti Sever, so sídlom v Žiline a moja práca spočívala v získavaní zákaziek, ich realizácii a v riadení ľudí. Po nástupe na túto pozíciu som očakával podobnú náplň, len vo väčšom, celoslovenskom, meradle. To znamená zúčastňovanie sa na tendroch, odsúhlasovanie technických riešení a realizovanie zákazky v najvyššej kvalite a k spokojnosti zákazníka. Už na začiatku som však zistil, že je potrebné riešiť úplne iné veci, vyplývajúce zo všeobecnej situácie, v akej sa stavebníctvo na Slovensku nachádza. Chýbajú financie a neplatí sa. Veľa firiem sa dostalo do ťažkostí, do prvotnej a druhotnej platobnej neschopnosti, reštrukturalizácie, ba dokonca do konkurzu. Na to, aby sme získali peniaze za vykonanú prácu, musíme vynaložiť oveľa viac času a s pomocou právnikov riešiť takto vzniknuté spory. Keďže do tendrov idete s takou cenou, aby ste danú zákazku získali, tieto peniaze na stavbách chýbajú. Opäť musíte venovať viac času na riešenie problémov vyplývajúcich z nervozity ľudí na stavbách. Vôbec som nečakal, že toto všetko budem musieť skĺbiť. A či to naplnilo moje ambície? Ak mám hovoriť o ambícii, som rád, keď vidím, že ľudí, s ktorými pracujem, táto práca napĺňa a má pre nich zmysel. Nie je to o tom, či má človek funkciu alebo nie, ale o pozitívnom vnímaní práce a vytvorení dobrého tímu.
Križovatka ciest I/63 a I/64 v Komárne
Pokračujete v práci svojho predchodcu Ing. Vlastislava Šlajsa?

Pán Šlajs tu má svoje meno a svoje zásluhy. Som rád, že môžem nadviazať na jeho prácu, pretože STRABAG má svoje poslanie a máme zákazky. Na druhej strane je to aj záväzok, pretože túto firmu dostal medzi špičku stavebných spoločností v oblasti dopravných a inžinierskych stavieb a teraz je mojím hlavným cieľom udržať sa tam. Určite chcem v jeho práci pokračovať.
Projekt Pro Future, revitalizácia centra obce Nesvady
Vytvorili ste za rok konkrétne kroky, ktoré by naznačili ďalšie smerovanie firmy STRABAG?

V stavebníctve je najlepšia stabilita na určité obdobie. To znamená priemerne na dva alebo tri roky mať prácu, ktorú vám zabezpečia práve veľké projekty. Keď máte zmluvu s Národnou diaľničnou spoločnosťou, Slovenskou správou ciest, ŽSR alebo vodohospodármi, viete, že máte istotu. Popri tom sa dá realizovať aj menšia zákazka alebo referenčné stavby. Tie nemusia byť až také finančne zaujímavé, ale môžu sa pri nich využiť inovácie a vďaka nim sa vieme prezentovať. Aj keď je na Slovensku všeobecné úsilie znižovať náklady, my ich chceme znižovať tak, aby sme zachovali kvalitu stavby. Aby nás investori vnímali ako spoľahlivú firmu, s ktorou sa dobre robí.

Ako teda hodnotíte súčasné postavenie spoločnosti STRABAG z hľadiska jej zákaziek?

Realizujeme veľké diaľničné projekty, kde patrí aj výstavba mostov, cestná infraštruktúra, robíme vodohospodárske stavby. Budujeme diaľnicu D1 Fričovce – Svinia v združení s Doprastavom a v rámci rýchlostnej cesty R2 realizujeme obchvat Žiaru nad Hronom. Ďalej realizujeme most Trenčín v združení so spoločnosťou ZIPP a obchvat Galanty. Jednou z našich hlavných technológií je pokládka asfaltových zmesí, ktoré využívame pri rekonštrukcii komunikácií a ciest I. a II. triedy. Vývoj, kontrolu kvality a inovácie nám zabezpečuje špecializovaná servisná koncernová firma TPA.
Modernizácia trate UČS 38 Ilava – Ladce
Rozvíjate aj novú mostársku divíziu.

Založili sme mostárske stredisko, ktoré momentálne realizuje mosty 202 a 203 na úseku diaľnice D1 Fričovce – Svinia, hlavný mostný objekt ponad rýchlostnú cestu R1 a chystá sa na budovanie mostov na diaľniciach D3 Svrčinovec – Skalité a D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a tiež na rýchlostnej ceste R2 Pstruša – Kriváň.
Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Selenec
Kde vidíte možnosti ďalšieho smerovania spo­ločnosti? Aké sú vaše vízie do budúcnosti?

Mojou myšlienkou, respektíve víziou, je mať vždy pri sebe správnych ľudí, potom sa dá urobiť všetko. Správne ich vybrať, motivovať a spravodlivo ohodnotiť. Každoročne robíme výber a naši pracovníci sa zúčastňujú na technických školeniach aj školeniach v oblasti komunikácie. Dbáme na to, aby sa neustále zdokonaľovali. Na Slovensku nie je dobudovaná diaľničná, cestná ani železničná sieť, to znamená, že možnosti sú veľké. Len na ne treba získať finančné zdroje a pustiť sa do práce. Preto verím, že najbližšia budúcnosť bude pre nás dobrá. Naším etickým kódexom a zároveň mojím mottom je, že slušne podnikať sa dá a toho sa chcem držať. To sa podľa mňa vypláca.

Rozhovor pripravila Magdaléna Lukáčová
FOTO: archív Branislava Lukáča, STRABAG

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske Stavby/Inženýrské stavby.

KategórieDiaľnice