Partneri sekcie:

Fasády – technológia, inšpirácie

Okná Slovaktual

Povrchová úprava fasády je, samozrejme, dôležitá. Vytvára prvý dojem zo stavby a bežný používateľ často ďalej ani nejde. Je dôležité vzbudiť sympatie, ale rovnako dôležité je, aby bola fasáda vrátane okien a dverí funkčná a ekologická.

Ako ovplyvňujú tepelnotechnické a optické vlastnosti okien s izolačným trojsklom potrebu tepla na vykurovanie priestoru budovy?

Pri oknách sa po roku 2016 v ultranízkoenergetických budovách uplatňuje podľa STN 73 0540-2: 2012 požiadavka na súčiniteľ prechodu tepla na úrovni Uw = 1,0 W/(m2 . K).

Kvantifikácia len podľa tepelnoizolačnej hodnoty vyjadrenej súčiniteľom prechodu tepla však nič nehovorí o optických a ďalších fyzikálnych vlastnostiach, ktoré by malo mať okno a jeho komponenty napríklad pri budovách iba vykurovaných a budovách s celoročne upravovaným vnútorným prostredím, napríklad s klimatizáciou.

Popri kvantifikácii U-hodnoty okna však treba v tepelných bilanciách budov a pri stavebno-fyzikálnom hodnotení zohľadniť aj svetelnú priepustnosť zasklenia a celkovú priepustnosť energie slnečného žiarenia, g-hodnotu (solárny faktor zasklenia).

Nízkoemisné trojsklá

Jednotliví výrobcovia označujú číre sklá obchodnými názvami. Saint Gobain používa názov Planiclear a AGC im hovorí Planibel. Oxid železitý, ktorý tieto sklá obsahujú, spôsobuje zelené zafarbenie sklenej hmoty a viac sa prejavuje pri hrubších tabuliach skla. Novšie výrobky od výrobcu Saint Gobain používajú čírejšiu sklovinu.

Väčšia čírosť skloviny znamená, že sklo nemá také intenzívne zelené zafarbenie (sklovina je menej zelenkavá). Tieto sklá označuje tento výrobca názvom Diamant.

Pri použití v dvoj- a trojsklách sú dosiahnuté parametre lepšie v porovnaní s pôvodnou sklovinou Planiclear – umožňuje to dosiahnuť vyšší prestup svetla. Podiel izolačného trojskla na stavebnom trhu v Európe sa neustále zvyšuje. V niektorých krajinách dosahuje až 60 % a viac, aktuálne odhady hovoria že u nás je podiel trojskla minimálne polovičný.

V poslednom období sa na trhu výrobkov s izolačným trojsklom objavili trojsklá, ktoré kombinujú sklá so zvýšenou priepustnosťou svetla a energie slnečného žiarenia s nízkoemisnými sklami tak, aby integrálna hodnota priepustnosti energie slnečného žiarenia (g-hodnota) bola väčšia ako pri bežnom trojskle.

Zvýšená priepustnosť energie slnečného žiarenia a činiteľa svetelnej priepustnosti v izolačnom trojskle sa dosahujú použitím:

  • extračíreho skla typu Diamant (Saint-Gobain Glass) alebo Planibel Clear (AGC),
  • nízkoemisného povlaku, ktorý mierne zvyšuje U-hodnotu zasklenia, ale má aj vyššiu g-hodnotu. To sú napr. sklá ECLAZ a ECLAZ ONE (Saint-Gobain Glass) s výborným pomerom svetelnej priepustnosti a solárneho faktoru – pri dvojskle priepustnosť svetla až do 80% pri solárnom faktore 60%.

Ktoré izolačné trojsklo vybrať?

Z hľadiska potreby tepla na vykurovanie sa potvrdil pozitívny vplyv izolačného trojskla so zvýšenou priepustnosťou slnečného žiarenia na zníženie potreby tepla na vykurovanie. Prípadová štúdia uvažovala o rodinnom dome s oknami viac-menej rovnomerne rozloženými na všetky svetové strany.

Teda pri znížených tepelných stratách ultranízkoenergetických budov sú výhodnejšie izolačné trojsklá so zvýšeným solárnym faktorom, ktorý umožňuje vyššie uplatnenie pasívnych solárnych ziskov.

Použitie trojskiel so zvýšenou g-hodnotou v budovách na bývanie je založené na predpoklade, že by mali byť navrhnuté tak, aby nebolo treba zabezpečovať tepelnú pohodu v nich v letnom období klimatizáciou. Predpokladá sa teda využitie prostriedkov slnečnej ochrany okna, tepelnej zotrvačnosti vnútorných konštrukcií a účinné vonkajšie tienenie zasklených plôch. Táto požiadavka sa uplatňuje všeobecne.

Nepredpokladá sa vyriešenie prehrievania budov v letnom období tak, že znížime g-hodnotu zasklenia celoročne a zabezpečíme „tienenie sklom“, ale predpokladá sa sezónne tienenie prostriedkami slnečnej ochrany okna tak, aby sa zabezpečili požiadavky na tepelnú stabilitu miestností v letnom období.

Text, tabuľka: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Foto: SLOVAKTUAL

Bytový dom s polyfunkciou HERBERIA
Košice

Netradičný terasový bytový dom je situovaný neďaleko centra Košíc. Sedempodlažný objekt pozostáva z 55 bytov, zväčša štvorizbových, a polyfunkčných priestorov na prízemí. Architektúra bytového domu sa odvíjala od zámeru vybudovať terasové byty s výhľadom na panorámu Košíc.

Objekt preto po podlažiach ustupuje, čím vytvára jednotlivé rozmerné terasy bytov. Intimita terás je zabezpečená veľkými betónovými kvetináčmi, ktoré prinášajú do priestoru bývania zeleň. Byty majú rozsiahle zasklenia, ktoré prepájajú interiér s terasami.

Objekt je navrhnutý tak, aby svojím hmotovo-priestorovým riešením vhodne nadväzoval na priľahlú zástavbu rodinných domov a tvoril premostenie k blokovej bytovej výstavbe v západnej časti územia. Jeho celkový tvar ovplyvnili miestne regulatívy vyžadujúce priehľady z neďalekej cesty na panorámu mesta.

Náročné bolo vyriešiť komunikačné koridory v rámci bytového domu. Podarilo sa to prostredníctvom troch vertikálnych komunikačných jadier. Priestor pod „uskočenými“ bytmi je využitý ako garáže.

Materiálové riešenie povrchových úprav domu pozostáva z omietok, obložení tmavými tehlovými tvarovkami, imitáciou dreveného obkladu na kvetináčoch a zo zasklených plôch v antracitových hliníkových rámoch. Súčasťou bytového domu je aj parková úprava priľahlej časti pozemku s dvoma ihriskami na relaxačné aktivity obyvateľov mesta.

Konštrukčne bytový dom pozostáva zo železobetónovej monolitickej konštrukcie s výplňovým tehlovým murivom. Suterénne priestory sú konštrukčne tvorené ako železobetónová vaňa. Objekt je založený na základovej doske v kombinácii so zatĺkanými pilótami.

Povrchovú úpravu bytového domu tvorí kombinácia omietok tmavých tvaroviek a imitácie dreveného obkladu s izolačným zasklením.
Povrchovú úpravu bytového domu tvorí kombinácia omietok tmavých tvaroviek a imitácie dreveného obkladu s izolačným zasklením. |
Zdroj, foto: Ing. arch. Andrej Rodziňák, SAFRAN Slovakia, a.s.

Renovácia rodinného domu
Bergisch Gladbach, Nemecko

Architektka Erika Werresová sa na prvý pohľad zamilovala nielen do lokality a pozemku v nemeckom meste Bergisch Gladbach, ale tiež do samotného objektu, ktorý sa na ňom nachádzal. Pôdorys, materiál aj rozdelenie priestoru sa zdali ideálne pre potreby jej päťčlennej rodiny, a preto sa rozhodla pre renováciu namiesto novostavby.

Pridala a zväčšila okenné plochy a zároveň osadila na celý obvodový plášť kompozitný tepelno­izolačný systém. Kompletne vymenila rozvody elektriny, vykurovania, vetrania a kúrenia, prestavala strechu a tiež upravila dispozície priestorov s celkovou plochou 240 m2 na troch podlažiach.

Pri renovácii sa podarilo zachovať tradičný štýl, vďaka ktorému je objekt pod čiastočnou pamiatkovou ochranou. Pri rešpektovaní pôvodného architektonického štýlu došlo k pridaniu a významnému rozšíreniu zasklených otvorov tak, aby mali všetky priestory dostatok denného svetla a umožňovali množstvo rôznych výhľadov.

Okenné systémy vytvárajú kontrast medzi vertikálne členenými dvojkrídlovými oknami a horizontálnou líniou zasklených plôch, ktoré na prízemí otvárajú výhľad do záhrady na výšku celého poschodia. Dve zdvižno-posuvné dverové riešenia Schüco ASS 70 s rozmermi 4 m × 2,34 m vedú z obytného priestoru von na terasy.

Medzi nimi sa nachádza 6 m široká fixná zasklená stena. Všetky otváravé okná sú osadené kompletne skrytým kovaním Schüco AvanTec SimplySmart. Použité hliníkové profilové systémy Schüco sú vybavené izolačným trojsklom. Okenné ostenia majú zapustené exteriérové tienenie a ochranu proti oslneniu. Farbe profilov zodpovedá aj farba žalúzií.

Nové okenné otvory púšťajú do interiéru dostatok svetla bez toho aby narúšali pôvodný vzhľad stavby.
Nové okenné otvory púšťajú do interiéru dostatok svetla bez toho aby narúšali pôvodný vzhľad stavby. |

Zdroj, foto: Schüco

Redakčná úprava: Karolína Barényi

KategórieFasáda