Vedecko-odborná konferencia Vzduchotechnika 2023

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave organizuje v tomto roku už 22. ročník vedecko-odbornej konferencie Vzduchotechnika 2022. Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie Vetranie a Klimatizácia.

22. ročník konferencie na tému „Budúcnosť vetrania, klimatizácie a chladenia“ sa uskutoční 8. – 9. júna 2023 v hoteli ATRIUM***, Nový Smokovec, v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov a priniesť im nové poznatky v týchto tematických okruhoch:

  •  Legislatíva vo vzduchotechnike
  •  Vzduchotechnika v budovách bytovej výstavby a rodinných domoch
  •  Vzduchotechnika v budovách občianskej vybavenosti
  •  Zdroje chladu a tepla pre vzduchotechniku
  •  Meranie a regulácia vo vzduchotechnike

Prihlášky a všetky dôležité informácie nájdete na www.sstp.sk