Odborný workshop BIM COFFEE S ARCHICADOM

Základné informácie

Na stretnutí sa dozviete o novinkách aktuálnej verzie jednej z najvýznamnejších aplikácií na tvorbu BIM modelu – ArchiCAD 23, predstavíme si koncepciu BIM projektovania a spoluprácu profesií na báze OPEN BIM. Taktiež sa budeme venovať možnostiam spolupráce s profesiami pracujúcimi v 2D CAD systémoch a výhodám prechodu z 2D CAD systémov na BIM prostredníctvom programu ArchiCAD.

BIM COFFEE S ARCHICADOM môže byť prínosom pre architektov, stavebných projektantov a projektantov profesií, stavebné firmy, investorov, ale aj správcov budov.

BRATISLAVA
MIESTO: Hotel Bratislava, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
DÁTUM: 13. 11. 2019
ČAS: od 13:00 do 16:00

ŽILINA
MIESTO: Boutique Hotel Dubná Skala****
Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina
DÁTUM: 19. 11. 2019
ČAS: od 13:00 do 16:00

KOŠICE
MIESTO: Hotel Yasmin
Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
DÁTUM: 21. 11. 2019
ČAS: od 13:00 do 16:00

V prípade záujmu Vás prosíme potvrdiť Vašu účasť pomocou ELEKTRONICKÉHO FORMULÁRA, e-mailom na adrese bim@cadexpert.sk, alebo telefonicky na tel. č.: 0903 428 746, 0948 428 746, s uvedením konkrétneho mesta, v ktorom sa chcete BIM COFFEE S ARCHICADOM zúčastniť.