Národná BIM konferencia 2022

Základné informácie

Zaznam na celu obrazovku 6. 2. 2022 122727.bmp