Konferencia DOMUS 2019

Základné informácie

  • Najväčšia svojho druhu na Slovensku a v Čechách
  • Tradícia konferencie už 13 ročníkov
  • Pre majiteľov, správcov, administratívnych pracovníkov správcovských spoločností, ktoré majú informačný systém DOMUS
  • 2 dni odborných a prezentačných workshopov v niekoľkých sekciách podľa odbornosti a zamerania účastníka

Registrácia na konferenciu