Klimatická zmena z pohľadu územného plánu

Základné informácie

Obyvatelia a obyvateľky Bratislavy čoraz častejšie pociťujú dopady zmeny klímy. Trápia nás vlny extrémnych letných horúčav a dlhé obdobia sucha, ktoré občas striedajú výdatné a intenzívne zrážky. Zmena klímy je celosvetovým problémom. Mestá však majú v rukách možnosť využiť viaceré opatrenia, ktorými vedia zmierniť dôsledky zmeny klímy.

Aj Bratislava presadzuje pri regulovaní investičnej činnosti a výstavby na svojom území adaptačné opatrenia, ktorými môže zmierňovať dôsledky zmeny klímy, a chrániť tak zdravie a majetok obyvateľstva a prírodné a kultúrne hodnoty nášho mesta. Vďaka správne nastaveným opatreniam je možné zabezpečiť kvalitné obytné a prírodné prostredie, ochranu zdravia, majetku a vytvoriť podmienky pre spokojný život obyvateľov a návštevníkov mesta.

Bratislava preto navrhuje zahrnúť adaptačné a zmierňovacie opatrenia do územného plánu mesta. Územný plán je základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele a úlohy územného plánovania na území Bratislavy. Mesto Bratislava posudzuje na základe územného plánu mesta plánované investičné zámery. Vo svojich stanoviskách pri územnom konaní sa vyjadruje aj k predpokladaným zmenám kvality životného prostredia, vrátane očakávaných vplyvov na mikroklímu mestského prostredia, a navrhuje vhodné adaptačné opatrenia. Ak bude mať mesto tieto ciele a opatrenia zakotvené v územnom pláne, bude mať v rukách silný nástroj na zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy.

V diskusii vystúpia:

Erika Igondová, odborná referentka pre plánovanie životného prostredia, Sekcia územného plánovania, Magistrát hlavného mesta Bratislavy

Jozef Pecho, klimatológ, SHMÚ

Martina Jakušová, špecialistka pre územné plánovanie, Sekcia územného plánovania, Magistrát hlavného mesta Bratislavy

Ingrid Konrad, hlavná architektka Bratislavy, Magistrát hlavného mesta Bratislavy

Moderuje:

Milota Sidorová, Kancelária participatívneho plánovania, Metropolitný inštitút Bratislavy

Viac informácií tu.