Bratislava Design Week 2022

Bratislava Design Week je najväčšie medzinárodné podujatie na Slovensku venujúce sa súčasnému dizajnu. Aj tento rok sa bude konať v období adventu. Tohtoročnou témou je Krehkosť.

Tohtoročnú tému KREHKOSŤ reflektujeme najmä cez pominuteľnosť, premeny, ale aj naše „rozbíjanie sa“ v každodennosti a naše opätovné postavenie sa. Krehkosť vnímame cez cit a porozumenie. Ohľaduplnosť. Jej jemnosť a delikátnosť je vzácna. Vnímame ju v mnohých vrstvách. Nikam sa netlačí. A iba my sa môžeme rozhodnúť, akí budeme a aký svet bude okolo nás.

BADW22 sa delí na dve hlavné časti, pričom má dve hlavné centrály.

  • Galéria mesta Bratislavy / Mirbachov palác / Františkánske námestie 11
  • Zoya Gallery / Ventúrska

Viac nájdete tu: www.bratislavadesignweek.sk