15. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2017

image 95200 25 v1

Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie. 

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

Tohtoročná konferencia je rozdelená do 4. tematických celkov:

I. FACILITY MANAGEMENT
II. SPRÁVA budov
III. Prevádzka budov A energetický manažment
IV. informačné technológie

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov. Veríme, že pripravený program Vás oslovil a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Odborní garanti:

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. doc.
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 813 68 Bratislava
dusan.petras@stuba.sk

Ing. Viera Somorová, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 813 68 Bratislava
viera.somorova@stuba.sk

target=“_blank“>PRIHLÁŠKA na stiahnutie

target=“_blank“>PROGRAM na stiahnutie

Komentáre