Publikované v časopise Inžinierske stavby

Na stav železničnej infraštruktúry, jej efektívnu údržbu a úzko súvisiace opravy sa v súčasnosti zameriava veľká pozornosť odbornej aj laickej verejnosti. Pre efektívne investovanie financií do údržby či obnovy železničnej infraštruktúry je však nevyhnutné poznať čo najlepšie stav jednotlivých prvkov tejto rozsiahlej siete.

Publikované v časopise Inžinierske stavby -